Kategoria: Kalendaria

XXXII Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy

Sprawozdanie XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO APELE XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO   Apel nr 1 w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych  Apel nr 2 w sprawie: poparcia działań mających na…
Przeczytaj więcej

XXXI Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy

Sprawozdanie XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO APELE XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO  Oświadczenie nr 1 w sprawie: propozycji utworzenia nowego zawodu asystent pielęgniarki.   Apel nr 1 w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w…
Przeczytaj więcej

Nowość! XXX Zjazd

  Sprawozdanie XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego     APELE XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO  Apel nr 1 w sprawie: pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Apel nr 2 w sprawie: zniesienia różnic i podwyższenia stawek za osobodzień za pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.  Apel nr 3 w sprawie: monitorowania…
Przeczytaj więcej

1

XXIX Zjazd/25-lecie Samorządu

  Sprawozdanie XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego 25 lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych   APELE XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO  Apel nr 1 w sprawie: odrzucenia propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektru ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. dotyczącej kontraktoania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę. Apel nr 2 w sprawie:…
Przeczytaj więcej

28z1

XXVIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

XXVIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  z siedzibą w Pile

Kalendarium 2014

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach: W dniu 17 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z kadrą kierowniczą pionu pielęgniarskiego z jednostek ochrony zdrowia objętych działaniem naszego samorządu. Omówiono aktualne problemy naszego środowiska. Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile T. Baran podczas spotkania w dniu 18 stycznia 2014 r.…
Przeczytaj więcej