Wnioski do pobrania

1. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

2. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek

3. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla położnych i pielęgniarzy

4. wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek

5. wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla położnych i pielęgniarzy

6. Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze i okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


7. wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych

8. wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych