Wnioski do pobrania

– wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

 wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek

– wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla położnych i pielęgniarzy

 wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek

wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla położnych i pielęgniarzy


-wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych

wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych