Kalendarium 2016

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. W dniach 18-20 stycznia 2016 r. odbył się VII Krajowy Zjazd Pielegniarek i Położnych, podczas którego wybrano nowych przedstawicieli samorządu. Naszym przedstawicielem został Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz. Serdecznie gratulujemy.

2. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 27 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących ORPiP w Pile z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofią Szalczyk, na którym zostały omówione aktualne problemy w ochronie zdrowia. Zadeklarowano dalszą współpracę.3. W dniach 02-05 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

4. W dniu 12 lutego 2016 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Panem Sławomierm Grabowskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran. Podczas spotkania omówiono formy współpracy na najbliższe lata.

5. Pani Dorota Urbańska w dniu 26 lutego 2016 r. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

6. W dniu 03 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Piotrem Głowskim Prezydentem Miasta Piły, w którym uczestniczyli Przewodniczący ORPiP Pan Marcin Michlewicz oraz członek ORPiP Pani Ewa Jaskółka. W czasie spotkania omówiono aktualne problemy ochrony zdrowia, z obu stron padły deklaracje dalszej współpracy.

7. W dniach 08-09 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył Pan Marcin Michlewicz.

8. W siedzibie naszej Izby w dniu 15 marca 2016 r. odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej z terenu działania OIPiP w Pile. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy środowiska.

9. W dniu 18 marca 2016 r. w Hotelu Gromada w Pile odbył się XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile połączony z obchodami XXV-lecia samorządu zawodowego.
XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy połączony z obchjodami XXV-lecia samorządu zawodowego.

10. W dniu 25 marca 2016 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Pan Przewodniczący Marcin Michlewicz.

11. W siedzibie naszej Izby w dniu 30 marca 2016 r. odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej z terenu działania OIPiP w Pile. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy środowiska.

12. W dniu 12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Zespołu ds. kształcenia, w którym uczestniczyli: Przewodniczący Zespołu Tomasz Baran oraz Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Pani Ewa Jaskółka, Pani Sabina Karpowicz, Pan Marcin Michlewicz, Pani Renata Szafrańska, Pani Dorota Urbańska.Celem spotkania było omówienie zagadnień kształcenia Pielęgniarek i Położnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

13. Dnia 12 kwietnia 2016 r. odbyło się seminarium, na temat: Europejskiej Legitymacji Zawodowej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, w którym uczestniczyli Pani Władysława Rieger- sekretarz ORPiP w Pile oraz Pani Justyna Polcyn- p. o. kierownik OIPiP z siedzibą w Pile

14.W dniach 13-15 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie Przewodniczących, Sekretarzy i Skarbników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Pani Władysława Rieger – sekretarz ORPiP w Pile, Pani Dorota Urbańska – skarbnik ORPiP w Pile, Pani Justyna Polcyn- p. o. kierownik OIPiP z siedzibą w Pile.

15.Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Pani Marleny Maląg, w dniu 18.04.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Pozaniu spotkali się przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania. W spotkaniu oprócz Pani Wojewody uczestniczyli również dr Maria Stachowska – ekspert z zakresu opieki środowiskowej, Piotr Trybek- doradca wojewody oraz Łukasz Krysztofiak dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zasadniczym tematem spotkania były kwestie dotyczące funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wielkopolsce w kontekście zmian proponowanych przez zespoły prowadzone przez Ministra Zdrowia w styczniu 2016 r. do opracowania analiz i propozycji założeń do przyszłej ustawy POZ.

16.W dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Panią Małgorzatą Korn- Simińską i Panem Sławomierm Grabowskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran. Podczas spotkania omówiono formy współpracy na najbliższe lata.

17.W dniu 12 maja 2016r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej organizowanym przez Burmistrz Miasta Wałcz Panią Bogusławę Towalewską oraz Radną Panią Halinę Kuch . W uroczystości wziął udział Pan Marcin Michlewicz – przewodniczący OIPiP w Pile.

18. W dniu 12 maja 2016 r.w Poznaniu odbyła się Konferencja nt. „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży- czy można prowadzić ciąże bez położnej?”,w  której uczestniczyła Pani Alina Wasilewska- Członek OIPiP z siedzibą w Pile.

19. Dnia 20 maja 2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyste – Piła z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki spotkało się blisko 200 członków naszego samorządu. Dzięki sponsorom wieczór obfitował w wiele niespodzianek. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w loteriach, w których do wygrania były liczne nagrody oraz vouchery.

20. W dniach 30-31 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyły Pani Danuta Celkowska- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Reweizyjnej przy OIPiP z siedzibą w Pile oraz Pani Joanna Wojcińska- członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

21. W dniu 06 czerwca 2016r. w siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się spotkanie dla położnych w sprawie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, w której uczestniczyły:Pani Hanna Jakubowska – członek Prezydium ORPiP, Pani Donata Jasik – członek ORPiP oraz Pani Zdzisława Zawadzka – członek OIPiP z siedzibą w Pile.

22.W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile dnia 07 czerwca 2016 r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne dedykowane dla pielęgniarek pracujących w oddziałach IT, neurologii i rehabilitacji, w celu: zrozumienia znaczenia wczesnego uruchamiania Pacjenta i realizacji programu Hill-Rom Progressive Mobility, prowadzone przez Panią dr n. med. Katarzynę Malinowską Konsultanta Klinicznego.

23. W dniu 10 czerwca 2016 r. Pan Przewodniczący Marcin Michlewicz- uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji oreaz Odziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii w 107 Szpitalu Wojskowym z Prezychodnią SP ZOZ w Wałczu.

24. Dnia 16 czerwca 2016r. w Poznaniu odbyła się narada pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, w której uczestniczyły Pani Donata Jasik – członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile oraz Pani Martyna Urban – pielęgniarka POZ.

25. Dnia 22 czerwca 2016r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

26. W dniu 23 czerwca 2016r. w Poznaniu odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych rodzinnych i środowiska nauczania   i wychowania.

27. W dniu 23 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył Pan Marcin Michlewicz.

28. Dnia 27 czerwca 2016r. w Hotelu Rodło w Pile odbyło się Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe z zakresu leczenia ran.

29. W dniu 29 czerwca 2016r. w Warszawie pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta pielęgniarek i położnych POZ wraz z pacjentami pod hasłem ” „Pielęgniarki i Położne POZ bronią praw pacjentów i własnej samodzielności”.            W wydarzeniu z ramienia Izby udział wzięły 52 pielęgniarki i położne POZ.

30. Dnia 29 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez NIPiP z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych, w którym uczestniczyła Joanna Niedzielska oraz Natalia Korta.

31.W dniach 19 – 20 września 2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez NSPiP dla Przewodniczacych, członków oraz pracowników prowadzących kancelarię Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli:  Pani Renata Szafrańska – Przewodnicząca OSPiP w Pile oraz Pani Natalia Korta – pracownik prowadzący kancelarię OSPiP w Pile.

32. W dniach 14-15 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Pan Marcin Michlewicz.

33. W dniach 6 – 8 października 2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyła Henryka Grześkowiak – członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

34. W dniach 25 – 26 października 2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla głównych księgowych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, w którym wzięła udział Pani Regina Włoszczyk – główna księgowa OIPiP z siedzibą w Pile.

35. Dnia 8 listopada 2016r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Panem Posłem Grzegorzem Piechowiakiem – członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

36. Dnia 16 listopada 2016r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się szkolenie z zakresu Kodeksu Pracy „Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w II połowie 2016 roku oraz w umowach zlecenia od 2017roku”, w którym z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz – Przewodniczący ORPiP, Tomasz Baran – Wiceprzewodniczący ORPiP oraz Natalia Korta – asystent biura OIPiP z siedzibą w Pile.

37. Dnia 25 listopada 2016 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się szkolenie „Centralne dostępy naczyniowe u dzieci” oraz „RKO u dzieci”, prowadzone przez Panią Renatę Szafrańską Specjalistę Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

38. W dniu 6 grudnia 2016r. w biurze poselskim odbyło się spotkanie z Posłem Grzegorzem Piechowiakiem członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych, na którym omówiono aktualne problemy naszego środowiska. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Baran – Wiceprzewodniczący ORPiP oraz Joanna Niedzielska  – asystent biura OIPiP.

39. Dnia 7 grudnia 2016r. w Warszawie odbyła się debata na temat Systemu Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży, w której z ramienia Izby uczestniczyły położne: pani Alina Wasilewska oraz pani Zdzisława Zawadzka.

40. W dniach 6 – 8 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Pan Marcin Michlewicz.

41. Dnia 22 grudnia 2016r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie pt.”Idą Święta…”, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący ORPiP, członek Konwentu PWSZ w Pile – Tomasz Baran oraz asystent biura – Joanna Niedzielska.

42. W dniu 28 grudnia 2016 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Pan Przewodniczący Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

 1. 22.01.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 2. 26.01.2016 r. – Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 3. 05.02.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 4. 12.02.2016 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. 12.02.2015 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej
 6. 26.02.2016 r. – Posiedzenie Komisji do spraw Położnych
 7. 10.03.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 8. 10.03.2016 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 9. 01.04.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 10. 22.04.2016 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 11. 02.05.2016 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 12. 17.05.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 13. 18.05.2016 r. – Posiedzenie Komisji do spraw Położnych
 14. 31.05.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 15. 07.06.2016 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 16. 21.06.2016 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 17. 12.07.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 18. 05.08.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 19. 11.08.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 20. 23.08.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 21. 30.08.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 22. 06.09.2016r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 23. 06.09.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 24. 20.09.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 25. 23.09.2016r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej
 26. 23.09.2016r – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 27. 11.10.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 28. 18.10.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 29. 08.11.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 30. 16.11.2016r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 31. 09.12.2016r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 32. 09.12.2016r.  – Posiedzenie Komisji Socjalnej
 33. 09.12.2016r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych