Konkursy 2014

 

DATA: 27 listopada 2014r.
SZPITAL: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
STANOWISKO: Naczelna Pielęgniarka
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Marcin Michlewicz; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Barbara Wicher, Emilia Staniszewska, Anna Wawrzyniak, Leszek Wiza, Katarzyna Piotrowicz, Małgorzata Baszczak, Piotr Wisłowski; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: lek. Wojciech Antkowiak; Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych: Alina Zych, Danuta Walkowiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Tomasz Baran, Anna Łopatko; Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: Aleksandra Kopińska
OSOBA WYBRANA: Bogusława Wieczorek