GALERIA 2022

W dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz z członkami organów
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.


Dnia 6 grudnia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Komisji Rewizyjnej.


Dnia 06 grudnia 2022 r. w kinie „ISKRA” w Pile odbyła się konferencja z okazji Obchodów Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Samorząd Nasz został
wyróżniony odznaką Honorową PCK II stopnia. Na zdjęciu Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile Mirosław Welc
oraz Przewodniczący Naszego Samorządu Marcin Michlewicz.


Dnia 16 listopada 2022 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego pt. Zawody zaufania publicznego
jako istotny element struktury państwa.

Z ramienia Izby w wydarzeniu uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Władysława Rieger oraz dr Dorota Ryszewska-Łabędzka.

Na zdjęciu od prawej: Sekretarz ORPiP w Pile Władysława Rieger oraz dr Dorota Ryszewska-Łabędzka.


W dniu 8 października 2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyły się warsztaty dla mam w ciąży i po porodzie oraz ojców
„Poród naturalny i mleczna droga. Bezcenny dar natury”, którego byliśmy współorganizatorami.
Podczas warsztatów OIPiP wydała wszystkim uczestnikom produkty do pielęgnacji noworodków.


Dnia 30 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

W dniu 30 września 2022 r. w siedzibie izby odbyło się również posiedzenie Komisji Socjalnej.


Dnia 06 września 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Dnia 19 sierpnia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wiceministra Rozwoju i Technologii, sekretarza stanu Grzegorza Piechowiaka
oraz Wiceministra Zdrowia, podsekretarza stanu Piotra Brombera z członkami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.
W trakcie spotkania poruszono wiele problemów nurtujących nasze środowisko, a w szczególności zasady realizacji ustawy z 26 maja br.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.


W dniu 19 maja 2022 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą”
połączona z obchodami Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Organizatorami konferencji byli: Katedra i Zakład
Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Evereth Publishing oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile.
Patronat honorowy nad konferencją przyjęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób oraz zaproszeni goście.
Na zdjęciu (od lewej): Małgorzata Koper, Piotr Sosnowski, Adam Bogrycewicz,
Sebastian Irzykowski, Krzysztof Sadowski, Martyna Kruszka oraz Jakub Monterial.

Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa
wielkopolskiego” Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego
odznaczenie wręczył Radny Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz.

Podczas spotkania Wiceprezes NRPiP p. Sebastian Irzykowski wraz z Przewodniczącym ORPiP w Pile
p. Marcinem Michlewiczem wręczyli odznaczenia „Za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych”.
Wyróżnieni (od lewej): Danuta Celkowska, Henryka Grześkowiak, Hanna Jakubowska,
Mirosława Jakubowska, Halina Jarzyńska, Sabina Karpowicz, Grażyna Kończewska, Robert Śnioszek oraz Władysława Rieger.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych
odebrał Zastępca Dyrektora Hotelu Gromada p. Piotr Sosnowski.

W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii p. Grzegorza Piechowiaka
w uroczystości wzięli udział p. Martyna Kruszka oraz Jakub Monterial, którzy złożyli na ręce Przewodniczącego
oraz Pani Sekretarz życzenia oraz kwiaty z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.


Dnia 13 maja 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyło się spotkanie organizowane przez Katedrę Pielęgniarstwa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz.


10 maja 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Dnia 22.03.2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się 19. Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia, w której
uczestniczył Przewodniczący Pan Marcin Michlewicz oraz Pan Robert Śnioszek – członek Okręgowej Rady.


Dnia 28 lutego br. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaczenia dla Henryki Grześkowiak, Jadwigi Liszkowskiej, Macieja Surego oraz Roberta Śnioszka wraz z gratulacjami wręczył Wiceminister Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak. Odznaczeni w ramach podziękowania za trud i ciężką codzienną pracę otrzymali również podarunki od firmy TU INTER wręczone przez P. Michała Górnego.
Na zdjęciu od prawej: Grzegorz Piechowiak, Maciej Sury, Jadwiga Liszkowska, Henryka Grześkowiak, Marcin Michlewicz oraz Michał Górny.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia lokalnych problemów w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych oraz wykonywaniu zawodu przez pielęgniarki i położne.


1 marca 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


17 lutego 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza z Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych panią Agnieszką Drożdż, Pielęgniarkami Oddziałowymi Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Panem Robertem Śnioszkiem Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. Na spotkaniu omówiono problemy związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz pozakodeksowe obowiązki pracodawcy dotyczące wypłaty dodatków covidowych.


Dnia 01 lutego 2022 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza z Dyrektorem Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Panią Aliną Czerwińską wraz z pracownikami Panią Dorotą Murawską i Panem Michałem Czerwińskim, podczas którego omówiono zasady współpracy na kolejny 2022 rok.


W dniu 20 stycznia 2022 r. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile Marcina Michlewicza z Rektorem PUSS w Pile dr hab. Donatem Mierzejewskim. W trakcie spotkania omówiono możliwości rozszerzenia współpracy między Uczelnią a Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie było również okazją do uhonorowania Uczelni medalem jubileuszowym XXX-lecia Samorządu Zawodowego.


Dnia 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Adama Bogrycewicza – Radnego Województwa
Wielkopolskiego z Marcinem Michlewiczem – Przewodniczącym ORPiP w Pile.
W trakcie spotkania omówiono sytuację zdrowotną mieszkańców regionu oraz
problemy zawodowe pielęgniarek i położnych
w dobie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.