KALENDARIUM 2024

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

 1. Dnia 09 stycznia 2024 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się spotkanie dr Anny Żdanowicz – Kierownika Katedry Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oraz dr Doroty Ryszewskiej – Łabędzkiej z Przewodniczącą ORPiP w Pile Władysławą Rieger oraz Przewodniczącym Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego Marcinem Michlewiczem. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w zakresie wspólnej organizacji konferencji naukowych.
 2. W dniu 10 stycznia 2024 r. w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie położnych. Uczestniczyła w nim Zdzisława Zawadzka – członek Komisji ds. Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Na spotkaniu poruszono temat obecnej sytuacji zawodowej położnych w Polsce.
 3. 05 lutego 2024 r. w oddziale Inter Polska w Poznaniu odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z województwa Wielkopolskiego. Omówione na nim zostały warunki ubezpieczeń dla pielęgniarek i położnych.
 4. Dnia 05 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Zaufania Publicznego. Na spotkaniu omówiono problemy prawne samorządów oraz ich sprawy bieżące.
 5. W dniu 26 lutego 2024 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyrażenia opinii dot. zatrudnienia pielęgniarki na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego.
 6. Dnia 28 lutego 2024 r. w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 7. W dniach 13-14 marca 2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 8. Dnia 22 marca 2024 r. w Hotelu Gromada w Pile odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile.
 9. W dniu 27 marca 2024 r. w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance odbył się konkurs na stanowiska Pielęgniarki Naczelnej. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Władysława Rieger oraz Mirosława Jakubowska.
 10. Dnia 03 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Pile w trybie online. Udział w nim wzięła Pani Lidia Michalak.
 11. Dnia 10 kwietnia 2024 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się szkolenie firmy drEryk – producenta oprogramowania do prowadzenia gabinetów POZ. W szkoleniu wzięło udział około 20 pielęgniarek i położnych POZ.
 12. W dniu 12 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr  3 w Pile odbył się I Miejski Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z PCK. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile była współorganizatorem wydarzenia.
 13. Dnia 18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się spotkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych. Tematem spotkania były bieżące problemy środowiska.
 14. W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Wojewódzkim Oddziale Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Izb Wielkopolskiego Okręgu z Dyrektorem NFZ. Tematyka spotkania dotyczyła głównie planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Ustalono konieczność cyklicznych spotkań.
 15. Dnia 25 kwietnia 2024 r. w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży odbył się konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczył Pan Marcin Michlewicz.
 16. W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance odbyły się konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych. W komisjach konkursowych z ramienia Izby uczestniczyli: Pani Władysława Rieger i Pan Marcin Michlewicz.
 17. Dnia 10 maja 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej – „Pielęgniarstwo Pediatryczne i Położnictwo: Wyzwania globalne, rozwiązania lokalne”. Samorząd nasz był współorganizatorem tej Konferencji.
 18. W dniu 10 maja 2024 r. dla uczczenia obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyła się impreza integracyjna dla członków naszego samorządu. Cieszymy się, że po latach przerwy związanej z pandemią mogliśmy wspólnie uroczyście obchodzić nasze święto.
 19. Dnia 21 maja 2024 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu firmy drEryk Sp. z o.o. Panem Tomaszem Chynowskim oraz przedstawicielami regionalnymi. Zasadniczą tematyką rozmów był dalszy dwustronny rozwój współpracy.
 20. W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie on-line Komisji Warunków Pracy i Płacy działającej przy NRPiP. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger. Celem spotkania było wypracowanie propozycji rozwiązań w sprawach: poprawy warunków płacy na rzecz zmniejszenia dysproporcji w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, w tym obowiązujących norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych.
 21. W dniach 12-13 czerwca 2024 r. w Gdańsku odbyło się V posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 03.01.2024 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

2. 23.01.2024 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 15.02.2024 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

4. 20.02.2024 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

5. 20.02.2024 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 29.02.2024 r. – Komisja ds. położnych

7. 19.03.2024 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 16.04.2024 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9. 18.04.2024 r. – Posiedzenie Komisji ds. POZ

10. 07.05.2024 r.- Posiedzenie Komisji Socjalnej

11. 14.05.2024 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 14.06.2024 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

13. 18.06.2024 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 19.06.2024 r. – Posiedzenie Komisji ds. POZ

15. 20.06.2024 r. – Posiedzenie Komisji ds. kontroli i nadzoru praktyk