KALENDARIUM 2023

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

 1. W dniu 10 stycznia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego oraz Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologii. W komisjach konkursowych z ramienia Izby uczestniczyli: Władysława Rieger, Dorota Mędryk oraz Lidia Michalak.
 2. Dnia 17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.
 3. 31 stycznia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczyli: Władysława Rieger, Dorota Mędryk oraz Lidia Michalak.
 4. Dnia 9 lutego 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Beata Mioduszewska oraz Danuta Misiak.
 5. W dniu 10 lutego 2023 r. w siedzibie Izby odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb Województwa Wielkopolskiego. Tematem zasadniczym była analiza realizacji założeń ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz organizacji konferencji regionalnej.
 6. Dnia 2 marca 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 7. Dnia 17 marca 2023 r. w Hotelu Gromada w Pile odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile.
  Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile.
 8. W dniach 22-23 marca 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.
 9. 30 marca br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 10. Dnia 3 kwietnia 2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarki Naczelnej oraz Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych. W komisjach konkursowych z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Władysława Rieger oraz Robert Śnioszek.
 11. 5 kwietnia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie komisji dotyczące powołania zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 12. W dniu 6 kwietnia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 13. Dnia 13 kwietnia 2023 r. w Czarnkowie odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie imienia doktora Ryszarda Surmy połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi przy budynku Szpitala w Czarnkowie. W uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 14. W dniu 17 kwietnia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie komisji dotyczące powołania zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 15. 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z Zastępcami.
 16. Dnia 19 kwietnia 2023 r. w Pile odbyło się bicie rekordu w ilości oddanej krwi w ciągu 12 godzin w kraju. Akcja zakończyła się sukcesem – oddano aż 101 litrów krwi. Nasz samorząd był współorganizatorem akcji.
 17. Dnia 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Rektora Uczelni dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. ANS z  Przewodniczącą – Władysławą Rieger, Wiceprzewodniczącym – Marcinem Michlewiczem oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych – Anną Łopatko. W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Małgorzata Lesińska-Sawicka.
 18. W dniu 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. O CZYM FLORENCJA NIGHTINGALE MOGŁA TYLKO POMARZYĆ? NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przez Katedrę Pielęgniarstwa oraz Oddział PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa ANS w Pile.
 19. Dnia 10 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym poruszono temat problemów środowiska pielęgniarek i położnych oraz ustalono kwestie konieczne do przekazania podczas nadchodzącego VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
 20. W dniu 11 maja 2023 r. w hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. Wydarzenie to było uświetnieniem obchodów Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
 21. W dniach 15-17 maja 2023 r. w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz oraz Delegaci OIPiP na VIII kadencję: Władysława Rieger, Ewa Jaskółka, Patrycja Kolassa oraz Anna Łopatko.
 22. Dnia 18 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.
 23. W dniu 18 maja 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 24.  W dniach 12-14 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 25. Dnia 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych POZ. Tematem spotkania było omówienie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 26. Dnia 23 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Pile w trybie online. Udział w nim wzięła Pani Lidia Michalak.
 27. W dniu 28 czerwca 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się uroczystość nadania czepka pielęgniarskiego studentom III roku pielęgniarstwa. W uroczystości udział wzięli: Władysława Rieger oraz Marcin Michlewicz.
 28. Dnia 29 czerwca 2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie gościł Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Minister Zdrowia wraz z p. Agnieszką Pachciarz z Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyli w otwarciu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala.
 29. W dniu 29 czerwca 2023 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbył się egzamin po kursie „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem”. Kurs został sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. Do egzaminu przystąpiło 35 uczestników.
 30. Dnia 3 lipca 2023 w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego wraz z Przewodniczącą ORPiP Władysławą Rieger oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP Marcinem Michlewiczem. Tematyka spotkania dotyczyła w szczególności roli i zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, aktualnych problemów środowiska zawodowego oraz dalszej współpracy.
 31. W dniu 1 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu w trybie online. Uczestniczył w nim Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 32. Dnia 7 września 2023 r. odbyło się spotkanie on-line Komisji Warunków Pracy i Płacy działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 33. W dniach 11-12 września br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących, Sekretarzy, Skarbników ORPiP oraz Księgowych. Udział w szkoleniu wzięła Przewodnicząca Władysława Rieger oraz Księgowa Regina Włoszczyk.
 34. W dniach 18-20 września 2023 r. odbyło się wyjazdowe II Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bystrej. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca Władysława Rieger.
 35. W dniach 2-3 października 2023 r. w Warszawie odbyło się 2-dniowe szkolenie dla Komisji Rewizyjnych. Z ramienia Izby uczestniczyły w nim: Grażyna Kończewska oraz Joanna Wojcińska.
 36. Dnia 16 października 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. W uroczystości udział wziął Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 37. W dniach 23-24 października 2023 r. w Warszawie odbyło się 2-dniowe szkolenie dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Z ramienia Izby uczestniczyły w nim: Małgorzata Gawrych oraz Natalia Korta.
 38. W dniach 6-8 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się 3-dniowe szkolenie dla Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Z ramienia Izby uczestniczyły w nim: Dorota Mędryk i Joanna Zagórska.
 39. Dnia 9 listopada 2023 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 40. W dniu 15 grudnia 2023 w kinie Iskra w Pile odbyła się Konferencja z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Z ramienia Izby uczestniczył w niej Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 41. Dnia 18 grudnia 2023 r. odbyło się podsumowanie realizacji kursów w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodka kształcącego tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pile oraz Przewodnicząca ORPiP W.Rieger.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 03.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 17.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 30.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 07.02.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5. 13.02.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 24.02.2023 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

7. 24.02.2023 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 04.04.2023 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9. 25.04.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

10. 09.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

11. 10.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 18.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. Położnych

13. 18.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 29.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 30.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

16. 31.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego

17. 01.06.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. kontroli i nadzoru praktyk

18. 02.06.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. POZ

19. 06.06.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

20. 16.06.2023 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21. 13.07.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

22. 21.07.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

23. 28.07.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 09.08.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

25. 05.09.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26. 19.09.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

27. 26.09.2023 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

28. 26.09.2023 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 10.10.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. Położnych

30. 10.10.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

31. 26.10.2023 r – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

32. 21.11.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 28.11.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego

34. 07.12.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. POZ

35. 12.12.2023 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

36. 28.12.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych