KALENDARIUM 2023

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

  1. Dnia 17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 03.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 17.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 30.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 07.02.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej