KALENDARIUM 2023

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

 1. W dniu 10 stycznia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego oraz Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologii. W komisjach konkursowych z ramienia Izby uczestniczyli: Władysława Rieger, Dorota Mędryk oraz Lidia Michalak.
 2. Dnia 17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.
 3. 31 stycznia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczyli: Władysława Rieger, Dorota Mędryk oraz Lidia Michalak.
 4. Dnia 9 lutego 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbył się konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. W komisji konkursowej z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Beata Mioduszewska oraz Danuta Misiak.
 5. W dniu 10 lutego 2023 r. w siedzibie Izby odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb Województwa Wielkopolskiego. Tematem zasadniczym była analiza realizacji założeń ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz organizacji konferencji regionalnej.
 6. Dnia 2 marca 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 7. Dnia 17 marca 2023 r. w Hotelu Gromada w Pile odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile.
  Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile.
 8. W dniach 22-23 marca 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.
 9. 30 marca br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 10. Dnia 3 kwietnia 2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarki Naczelnej oraz Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych. W komisjach konkursowych z ramienia Izby uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Władysława Rieger oraz Robert Śnioszek.
 11. 5 kwietnia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie komisji dotyczące powołania zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 12. W dniu 6 kwietnia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbyło się spotkanie w dyrekcji szpitala dotyczące organizacji bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu unijnego. W rozmowach uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.
 13. Dnia 13 kwietnia 2023 r. w Czarnkowie odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie imienia doktora Ryszarda Surmy połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi przy budynku Szpitala w Czarnkowie. W uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.
 14. W dniu 17 kwietnia 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie komisji dotyczące powołania zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.
 15. 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z Zastępcami.
 16. Dnia 19 kwietnia 2023 r. w Pile odbyło się bicie rekordu w ilości oddanej krwi w ciągu 12 godzin w kraju. Akcja zakończyła się sukcesem – oddano aż 101 litrów krwi. Nasz samorząd był współorganizatorem akcji.
 17. Dnia 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Rektora Uczelni dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. ANS z  Przewodniczącą – Władysławą Rieger, Wiceprzewodniczącym – Marcinem Michlewiczem oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych – Anną Łopatko. W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Małgorzata Lesińska-Sawicka.
 18. W dniu 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. O CZYM FLORENCJA NIGHTINGALE MOGŁA TYLKO POMARZYĆ? NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przez Katedrę Pielęgniarstwa oraz Oddział PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa ANS w Pile.
 19. Dnia 10 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na którym poruszono temat problemów środowiska pielęgniarek i położnych oraz ustalono kwestie konieczne do przekazania podczas nadchodzącego VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
 20. W dniu 11 maja 2023 r. w hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. Wydarzenie to było uświetnieniem obchodów Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
 21. W dniach 15-17 maja 2023 r. w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz oraz Delegaci OIPiP na VIII kadencję: Władysława Rieger, Ewa Jaskółka, Patrycja Kolassa oraz Anna Łopatko.
 22. Dnia 18 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.
 23. W dniu 18 maja 2023 r. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 03.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 17.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 30.01.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 07.02.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5. 13.02.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 24.02.2023 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

7. 24.02.2023 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 04.04.2023 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9. 25.04.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

10. 09.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

11. 10.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 18.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. Położnych

13. 18.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 29.05.2023 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 30.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

16. 31.05.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego

17. 01.06.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. kontroli i nadzoru praktyk

18. 02.06.2023 r. – Posiedzenie Komisji ds. POZ