XXIX Zjazd/25-lecie Samorządu

 

Sprawozdanie XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego

25 lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych

 


APELE XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO 

Apel nr 1 w sprawie: odrzucenia propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektru ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. dotyczącej kontraktoania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę.

Apel nr 2 w sprawie: propozycji odrzucenia Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

Apel nr 3 w sprawie:monitorowania prawidłowej realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielegniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Apel nr 4 w sprawie: finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 Interpelacja w sprawie: postulatów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych

 Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka: w sprawie Kontraktowania świadczeń przez pielęgniarki i położne

 Interpelacja Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski oraz odpowiedź Ministra Zdrowia: w sprawie postulatów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *