KALENDARIUM 2015

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

  1. W dniach 12-13 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięła Pani Urszula Dźwigała – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
  2. W dniu 26 stycznia w 2015 r. w siedzibie OIPiP w Pile odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Tomasza Barana z burmistrzem Gminy i Miasta Jastrowie Piotrem Wojtiukiem oraz radną Rady Miejskiej w Jastrowiu i pielęgniarką Jolantą Łatką. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy w ochronie zdrowia.
  3. W dniu 5 lutego 2015 r. w hotelu Gromada „ Rodło” w Pile , odbyło się szkolenie zorganizowane przez Fundacje TZMO SA. „ Razem zmieniamy świat „ przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile nt. „ Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”. W szkoleniu wzięło udział ponad sto osób .
  4. Pani Dorota Urbańska w dniu 10 lutego 2015 r. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
  5. W dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego Marcina Michalewicza oraz Wiceprzewodniczącego Tomasza Barana z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Panią Ewą Dorna , omówiono problemy pielęgniarek i położnych związane z aktualną sytuacja na rynku pracy.
  6. W dniu 27 lutego 2015 r. na zaproszenie członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka jak i również dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E i J. Zeylandów w Poznaniu Aleksandra Barinow-Wojewódzkiego Przewodniczący OIPiP Pan Marcin Michalewicz uczestniczył w uroczystości otwarcia nowego oddziału opieki paliatywnej .
  7. 2 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie Pana Starosty Pilskiego z przedstawicielami naszego samorządu . Omówiono aktualne problemy ochrony zdrowia , z obu stron padły deklaracje dalszej współpracy.
  8. W Urzędzie Miejskim w Pile dnia 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie Pana Wiceprezydenta Piły Krzysztofa Szefca z Przewodniczącym ORPiP Marcinem Michlewiczem i członkiem Prezydium Dorotą Urbańską.
  9. W dniu 13 marca 2015 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki miał miejsce XXVII Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.
  10. Przewodniczący Marcin Michlewicz i Wiceprzewodniczący Tomasz Baran dnia 17.03.2015 r. uczestniczyli w spotkaniu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło podsumowania projektu „ Liderzy Pielęgniarstwa i Położnictwa Gwarancją Jakości Systemu Opieki Zdrowotnej”
  11. W dniu 18.03.2015r. odbyło się spotkanie z Leszkiem Wojtasikiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, w którym uczestniczyli Przewodniczący Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z Poznania, Leszna, Konina i Piły. Omówiono problemy dotyczące pielęgniarek w województwie wielkopolskim oraz przedstawiono dane potwierdzające zaprezentowane przez Okręgowe Izby stanowiska. Ponadto przyjęto zasadę dalszych spotkań w celu podjęcia próby wspólnego rozwiązywania problemów naszej grupy zawodowej.
  12. W dniu 27.03.2015 r. o godz. 9:00 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczył Marcin Michlewicz- Przewodniczący ORPiP w Pile.
  13. Dnia 27 kwietnia 2015r. w Warszawie odbyło się spotkania zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej, w którym uczestniczyła Pani Zdzisława Likus.
  14. W Pile dnia 27 kwietnia 2015r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „ Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego- profilaktyka chorób nowotworowych” , w której uczestniczył Tomasz Baran- Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile, na zaproszenie Starosty Pilskiego- Franciszka Tamasa.
  15. W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Pan Marcin Michlewicz i Pani Urszula Dźwigała
  16. 9 maja 2015r. w Pile odbyła się II i III edycja szkolenia specjalistyczne z onkologii: Rak płuca – wyzwanie XXI wieku.
  17. W dniu 15 maja 2015 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki z okazji naszego święta spotkało się blisko 200 osób członków naszego samorządu. Dzięki sponsorom wieczór obfitował w wiele niespodzianek. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w loterii, w której do wygrania były m.in. kolacja dla dwojga w Rockopolis, kosmetyki firmy Emolium i Mery Kay, zestawy turystyczne i naukowe, wejściówki do Gym Factory i wiele innych cennych nagród. Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji spotkania i do zobaczenia za rok!
  18. W Warszawie dnia 18 maja 2015r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Pani Urszula Dźwigała.
  19. W dniu 19.05.2015r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w uroczystości wziął udział Pan Marcin Michlewicz- przewodniczący OIPiP w Pile.
  20. W dniu 29.05.2015r. w biurze Pani Europoseł Krystyny Łybackiej w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego samorządu z Panią Eurodeputowaną.
  21. W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile dnia 09.06.2015r. odbyło się szkolenie zorganizowane dla położnych na temat: pielęgnacji skóry niemowlęcia- prawdy i mity, najczęściej występujące problemy laktacyjne.
  22. Dnia 14 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyła się Społeczna Rada Szpitala, w której wzięła udział Pani Dorota Urbańska – członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.
  23. Dnia 25 sierpnia 2015 r. w Warszawie przewodniczący Marcin Michlewicz uczestniczył  w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
  24. Dnia 02 września 2015 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył przewodniczący Marcin Michlewicz.
  25. W dniu 11 września 2015 r.  w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczył Marcin Michlewicz- Przewodniczący ORPiP w Pile.
  26. Dnia 14 września 2015 r. w Poznaniu odbyła się konferencja ,,Ostatni dyżur”, w której uczestniczył przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz oraz wiceprzewodniczący Tomasz Baran.
  27. W dniu 23 września 2015 r. odbyło się spotkanie posła Jarosława Gowina, Grzegorza Piechowiaka oraz Janusza Kubiaka ze środowiskiem pielęgniarek i położnych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.
  28. Dnia 25 września 2015 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji „GEOVITA” Piła – Płotki odbyło się szkolenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.
  29. W dniach 29-30 września 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli przewodniczący Marcin Michlewicz oraz rzecznik Urszula Dźwigała.
  30. W dniu 30 września 2015 r. odbyło się szkolenie na temat: ,,Bezpieczna linia naczyniowa” prowadzone przez panią mgr Renatę Szafrańską – Specjalistkę Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.
  31.  W dniu 08 października 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im, Stanisława Staszica w Pile odbyło się szkolenie na temat : ,,Pielęgniarka, położna – funkcjonariusz publiczny”, ,,Zdarzenia medyczne – aktualna sytuacja w ochronie zdrowia” prowadzone przez przewodniczącego OIPiP w Pile Marcina Michlewicza i wiceprzewodniczącego Tomasza Barana.
  32. W dniu 09 października 2015 r. w Szpitalu Powiatowym Sp. zo. o. w Wyrzysku odbyło się szkolenie na temat : ,,Pielęgniarka, położna – funkcjonariusz publiczny”, ,,Zdarzenia medyczne – aktualna sytuacja w ochronie zdrowia” prowadzone przez przewodniczącego OIPiP w Pile Marcina Michlewicza i wiceprzewodniczącego Tomasza Barana.
  33. Dnia 20 października 2015 r. wiceprzewodniczący Tomasz Baran uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na temat ,,Organizacji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece senioralnej”.
  34. Dnia 23 października 2015 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA Piła – Płotki odbył się XXVIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile, na którym wybrano nowych przedstawicieli naszego samorządu. Na Zjeździe wśród 59 delegatów byli także ustępujący członkowie organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą  w Pile, sponsorzy a także zaproszeni goście m.in

   .: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pani Ewa Dorna, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego pani Alina Czerwińska, Grzegorz Piechowiak, Artur Łazowy.
   XXVIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
   Wybory 2015

  35. W dniu 04 listopada 2015 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się przekazanie dokumentacji przez ustępującego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej panią Urszulę Dźwigałę – nowo wybranemu Rzecznikowi pani Annie Łopatko.
  36.  Dnia 24 listopada 2015 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyła się konferencja ,,Nowe kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność i ryzyko zawodowe”, w której uczestniczyli członkowie naszej Izby.
  37. W dniu 26 listopada 2015 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile odbyło się spotkanie ds. położnych, na którym omówione zostały następujące tematy : dokumentacja medyczna dotycząca wizyt edukacyjnych u ciężarnych, ustawa o ochronie danych osobowych a także instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
  38.  Dnia 03 grudnia 2015 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile odbyło się spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej, podczas którego Wiceprzewodniczący Tomasz Baran przeprowadził szkolenie na temat funkcjonariusza publicznego. Podczas spotkania omówiono także aktualne problemy środowiska pielęgniarek medycyny szkolnej.
  39.  W dniach 15-17 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie w tym roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Pan Marcin Michlewicz i Pani Urszula Dźwigała.
  40.  W dniu 22 grudnia 2015r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło sie spotkanie Przewodniczącego Marcina Michlewicza z Dyrektor oddziału Inter Polska w Poznaniu Panią Małgorzatą Korn- Simińską oraz przedstawicielem Inter Polska Panem Sławomirem Grabowskim. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

 1. 06.02.2015 r.- Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 2. 06.03.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 3. 08.04.2015 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)
 4. 10.04.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 5. 10.04.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 6. 10.04.2015 r. – Posiedzenie Komisji Wyborczej
 7. 11.05.2015 r.- Posiedzenie Komisji Socjalnej
 8. 15.05.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 9. 15.05.2015 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)
 10. 03.06.2015 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 11. 26.06.2015 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 12. 30.06.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 13. 07.08.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych
 14. 07.08.2015 r. – Posiedzenie Komisji Wyborczej
 15. 08.09.2015 r. – Posiedzenie Prezydium OkręgowejRady Pielęgniarek i Położnych
 16. 08.09.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 17. 15.09.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Socjalnej
 18. 25.09.2015 r. – Ostatnie Posiedzenie VI kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 19. 12.10.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 20. 21.10.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 21. 23.10.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.
 22. 30.10.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 23. 09.11.2015 r. – Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 24. 13.11.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 25. 18.11.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 26. 23.11.2015 r. – Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 27. 26.11.2015 r. – Komisja ds. położnych
 28. 27.11.2015 r. – Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
 29. 01.12.2015 r. – Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 30. 08.12.2015 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 31. 22.12.2015 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych