KALENDARIUM 2021

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 12 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w systemie online, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

2. W dniu 21 stycznia 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

3. Dnia 25 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

4. W dniu 9 lutego 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

5. Dnia 11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, na którym najważniejszym punktem był projekt ustawy zmieniający dotychczasowy system kształcenia podyplomowego, a w szczególności utworzenie Centrum Kształcenia Podyplomowego, które przejąć ma zadanie i kompetencje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

6. W dniu 24 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

7. Dnia 24 marca 2021 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego z Przewodniczącym ORPiP Marcinem Michlewiczem. Tematem rozmów w szczególności była sytuacja zdrowotna mieszkańców powiatu pilskiego oraz nowy zakres obowiązków i uprawnień pielęgniarek i położnych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Szczególnej uwadze poddano analizę zapotrzebowania na kadrę zawodową w perspektywie przyszłego naboru do szkół medycznych.

8. W dniu 6 kwietnia 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w sprawie pomysłu likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Udział w Konwencie wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

9. W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. Udział w Konwencie wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

10. W dniu 19 kwietnia 2021 r. odbyło się uroczyste XXVI posiedzenie (on-line) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które inauguruje obchody XXX-lecia powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

11. Dnia 6 maja 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

12. W dniu 27 maja 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskich Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Udział w Konwencie wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

13. Dnia 10 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

14. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się XXVIII posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Głównymi problemami, które zostały omówione były: projekt dotyczący wprowadzenia punktów edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego, projekt Ministra Zdrowia w sprawie akredytacji organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz omówienie realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce.” W obradach uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

15. Dnia 24 czerwca 2021 r. w Katedrze Pielęgniarstwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyła się uroczystość Czepkowania. Z ramienia Izby udział w niej wziął Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz.

16. W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Marcina Michlewicza z Prezesem Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Panem Mirosławem Welc. Tematyka dotyczyła w szczególności przygotowania działań w przypadku pojawienia się kolejnej fali pandemii.

17. W dniu 17 sierpnia 2021 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz. Na posiedzeniu omówiono działania dotyczące akcji protestacyjnej zaplanowanej na 11 września br. w Warszawie.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 12.01.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 12.01.2021 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

3. 15.01.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 21.01.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

5. 27.01.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 05.02.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

7. 12.02.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 18.02.2021 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

9. 18.02.2021 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

10. 25.02.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

11. 04.03.2021 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

12. 09.03.2021 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

13. 09.03.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 16.03.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 23.03.2021 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

16. 25.03.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

17. 06.04.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

18. 06.04.2021 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

19. 15.04.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

20. 27.04.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21. 11.05.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

22. 18.05.2021 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

23. 01.06.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 08.06.2021 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

25. 22.06.2021 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

26. 22.06.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

27. 09.07.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

28. 16.07.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 27.07.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

30. 10.08.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

31. 13.08.2021 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

32. 20.08.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 31.08.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

34. 14.09.2021 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych