Kalendarium 2019

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 16 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

2. W dniu 22 stycznia 2019 r. Pan Przewodniczący Marcin Michlewicz spotkał się z Panią Grażyną Wierzbicką dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. 

3. Dnia 30 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance odbyło się szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej dla nauczycieli oraz pracowników oświatowych. Szkolenie przeprowadził Marcin Michlewicz.

4. W dniu 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta Piły odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza z Prezydentem Miasta Piła Piotrem Głowskim. Tematem spotkania było m.in. omówienie poziomu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne. W spotkaniu wzięła udział także Ewa Jaskółka – członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

5. Dnia 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta Piły odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza z Dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Sebastianem Dzikowskim. Podczas spotkania omówiono możliwości wspólnych działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowo – wychowawczych.

6. Dnia 8 lutego 2019 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych, na które zaproszone zostały położne oraz położne POZ. Tematem spotkania były zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 r. w sprawie Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej. Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz omówił również aktualną sytuację w zakresie ochrony zdrowia w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 30 położnych.

7. W dniu 15 lutego 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła w nim zaproszona kadra kierownicza ze wszystkich regionów naszego samorządu. 

8. Dnia 18 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Było to pierwsze spotkanie otwierające cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników oświatowych. Wiedzą z słuchaczami podzielił się Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

9. W dniu 22 lutego 2019 r. odbyła się Rada Społeczna w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, uczestniczyła w niej Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile.

10. Dnia 1 marca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznych. Dzięki niemu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile będą mogli ćwiczyć i sprawdzać swoją wiedzę w warunkach klinicznych bez obaw, iż popełniony błąd może spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Symulacja Medyczna to najnowocześniejsza metoda nauczania praktycznego na etapie szkolenia przeddyplomowego. W uroczystości udział wzięli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek – Żelazko,Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Ziółkowski, a także parlamentarzyści, władze miast i powiatów oraz dyrektorzy szpitali wraz z pielęgniarkami naczelnymi. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych zs. w Pile reprezentował Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz.

11. W dniu 1 marca 2019 r. o godzinie. 13:30 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Panią Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu z ramienia Izby uczestniczył Wiceprzewodniczący ORPIP w Pile Tomasz Baran.
12. Dnia 1 marca 2019 r. w Hoteu Gromada odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Lider Sukcesu 2018, w której udział wziął Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący ORPiP Tomasz Baran. 

13. W dniu 15 marca 2019 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki miał miejsce XXXII Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Podczas uroczystej części Zjazdu wszystkim Delegatom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile zostały wręczone podziękowania za pracę na rzecz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w czasie trwania VII kadencji. Pielęgniarki, położne oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się i skorzystać z produktów wielu sponsorów, którzy wzięli udział w spotkaniu. Byli nimi m.in.: Apotex, Dermedic, Inter Ubezpieczenia, Paul Hartmann oraz Solpharm.

14. W dniach 20 – 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

15. Dnia 27 marca 2019 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pile odbyło sie spotkanie Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasza Barana i Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Pile Marcina Michlewicza z Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile – Aliną Czerwińską.

16. Dnia 8 maja 2019 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się Regionalna Konferencja naukowo – szkoleniowa „Postępowanie
z raną przewlekłą”, w której udział wzięło około 170 pielęgniarek i położnych. Opiekunem naukowym konferencji był Dr hab. 
n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
. Patronat nad konferencją objęła firma: Evereth Publishing, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zs. w Pile oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

17. W dniu 8 maja 2019 r. w złotowskim Szpitalu miało miejsce uroczyste otwarcie „Centrum ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”. Oddano do dyspozycji pacjentów 8 gabinetów lekarskich, 5 gabinetów zabiegowych oraz pracownię audiometryczną, w których działać będzie 11 poradni tj. poradnia: kardiologiczna, endokrynologiczna, reumatologiczna, pulmonologiczna, chirurgiczna, chirurgii onkologicznej, ortopedyczna, laryngologiczna, ginekologiczno – położnicza, nefrologiczna oraz geriatryczna. Z ramienia Izby w uroczystym otwarciu uczestniczyli: Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile Tomasz Baran.

18. Dnia 10 maja 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyste – Piła z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki spotkało się blisko 200 pielęgniarek i położnych oraz wielu zaproszonych gości. Uczestnicy jak co roku mogli wziąć udział w loteriach, w których dzięki sponsorom do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród.

19. W dniu 13 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski i Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położonym odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia. Podczas uroczystości odznakę honorową odebrała Pani Ewa Jaskółka – członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych w Pile.

20. Dnia 17 maja 2019 r. w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Wałczu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Spotkanie zgromadziło liczne grono pielęgniarek, położnych oraz gości. Z ramienia Izby w uroczystości uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz. 

21. W dniu 20 maja 2019 r. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie gościł Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile Tomasz Baran. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem placówki Panem Edwardem Ząbkiem, na którym zadeklarowano wzajemną współpracę. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami naszego samorządu, podczas którego omówiono aktualne problemy pielęgniarek. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej wręczono okolicznościowe upominki. 

22. Dnia 20 maja 2019 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

23. W dniach 4-5 czerwca w Warszawie odbył się I Nadzywczajny Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym z ramienia Izby uczestniczył Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz oraz Sekretarz ORPiP Władysława Rieger. Podczas zjazdu poruszono m.in. takie tematy jak: regulamin wyborów do organów izb, ramowe regulaminy organów okręgowych izb,wizytacja praktyk zawodowych czy licencjonowanie zawodu.

24. W dniach 5 – 6 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

 25. Dnia 14 sierpnia 2019 r. w Auli im. Adama Krysińskiego Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia uzyskanego przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. W uroczystości wziął udział Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

26. W dniu 10 września 2019 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się  organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencja  pt. „Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i połoznej”. W konferencji z ramienia Izby uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz.

27. W dniach 11 – 12 września 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

28. Dnia 13 września 2019 r. w sali w Rzadkowie miał miejsce uroczysty jubileusz 10-lecia firmy SALVE. Najszczersze gratulacje na ręce Pani Marioli Zielińskiej i Pana Krzysztofa Małkowskiego złożył Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran.

29. W dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile Wiceprzewodniczący Tomasz Baran w podziękowaniu za wieloletnią współpracę przekazał na ręce Przewodniczącej OZZPiP Danuty Filoda zestaw komputerowy, który wesprzeć ma działalność związkową.

30. Dnia 17 września 2019 r. odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

31. W dniu 19 września 2019 r. w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza i Wiceprzewodniczącego ORPiP w Pile Tomasza Barana z Doktorem Tomaszem Przysieckim, na którym omówiono aktualne problemy w ochronie zdrowia. Następnie miała miejsce wizyta u Pielęgniarki Oddziałowej Katarzyny Pasierbek, wówczas rozmawiano na temat problemów środowiska pielęgniarek.

32. Dnia 20 września 2019 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”. W konferencji uczestniczyli członkowie naszego samorządu ze Szpitala Powiatowego w Trzciance Pani Mirosława Jakubowska oraz Pani Lidia Sicińska natomiast ze Szpitala Specjalistycznego w Pile Pani Barbara Janc oraz Pani Ewa Nowotna.

33. W dniu 28 września 2019 r. w sali wiejskiej w Krosinie odbył się uroczysty jubileusz 35-lecia pracy i 20-lecia istnienia firmy PIEL- MED, w którym Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Pile reprezentowała Pani Sekretarz Władysława Rieger.

34. W dniach 30.09 – 01.10.2019 r. w Hotelu City SM w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Psychologiczne i prawne aspekty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”, w których udział wzięły pielęgniarka Pani Henryka Grześkowiak oraz położna Pani Hanna Jakubowska należące do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

35. Dnia 7 października 2019 r. w Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

36. W dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Panem Posłem na Sejm RP Grzegorzem Piechowiakiem oraz Panią mecenas Jolantą Turczynowicz-Kieryłło.

37. Dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych w której udział wzieło 30 osób nt. Ekspozycji Pracy Zawodowej – dane epidemiologiczne, Zdarzenia Niepożądane w Pracy Pielęgniarki i Położnej oraz Aktualizacji Danych. Wszyscy uczestniczy otrzymali certyfikaty. Prowadzący szkolenie: Przewodniczący – Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący – Tomasz Baran.

38. W dniu 27 października 2019 r. w Pile odbyło się uroczyste otwarcie Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym. Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej podziękował przybyłym gościom za wsparcie i poinformował, że na chwilę obecną Hospicjum ma podpisany kontrakt z NFZ na 20 łóżek, jednak miejsc dla chorych jest dwa razy więcej. Z ramienia Izby serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i determinacji w dążeniu do celu wręczyłą Pani Sabina Karpowicz – członek prezydium ORPiP w Pile.

39. Dnia 6 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie odbyło się spotkanie, w którym udzial wzięli: Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Pan Feliks Łaszcz oraz przedstawiciele ORPiP w Pile – Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Sekretarz Władysława Rieger. Na spotkaniu omówiono sytuację pielęgniarek i położnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

40. W dniu 13 listopada 2019 r.odbyła się Rada Społeczna w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

41. W dniu 22 listopada 2019 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia powołania Oddziału Terenowego w Wielkopolsce Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Składamy  serdeczne gratulacje dla pielęgniarek i położnych POZ Pani Henryki Grześkowiak, Jadwigi Liszkowskiej oraz Zdzisławy Zawadzkiej, które zostały uhonorowane  odznaką honorową Ministra Zdrowia  „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” za wybitną pracę na rzecz zawodu i społeczności pielęgniarskiej.
Pamiątkowe dyplomy otrzymały również Koleżanki Bogumiła Irzykowska oraz Iwona Krawczyk.

42. W dniach 11 – 12 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

43. W dniu 18 grudnia 2019 r. w siedzie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza z Przedstawicielami firmy INTER Polska, podczas którego omówiono dalszą formę współpracy.

44. Dnia 18 grudnia 2019 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 14.01.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 22.01.2019 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

3. 01.02.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 05.02.2019 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5. 08.02.2019 r. – Posiedzenie Komisji ds. Położnych

6. 15.02.2019 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

7. 15.02.2019 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 19.02.2019 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

9. 26.02.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.12.03.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

11. 19.03.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 02.04.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

13. 16.04.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

14. 23.04.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 30.04.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

16. 21.05.2019 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

17. 21.05.2019 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

18. 21.05.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

19. 29.05.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

20. 14.06.2019 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21. 27.06.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

22. 28.06.2019 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

23. 09.07.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 17.07.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

25. 02.08.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26. 09.08.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

27. 20.08.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

28. 30.08.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 03.09.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

30. 10.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

31. 13.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

32. 13.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji Wyborczej

33. 13.09.2019 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

34. 19.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji ds. Położnych

35. 24.09.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

36. 30.09.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

37. 04.10.2019 r. – Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

38. 11.10.2019 r. – Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

39. 22.10.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

40. 29.10.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

41. 12.11.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

42. 25.11.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

43. 03.12.2019 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

44. 03.12.2019 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

45. 13.12.2019 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

46. 13.12.2019 r. – Posiedzenie Komisji Wyborczej

47. 13.12.2019 r. – Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych