KALENDARIUM 2022

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Adama Bogrycewicza – Radnego Województwa Wielkopolskiego z Marcinem Michlewiczem – Przewodniczącym ORPiP w Pile.

2. W dniu 20 stycznia 2022 r. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile Marcina Michlewicza z Rektorem PUSS w Pile dr hab. Donatem Mierzejewskim.

3. Dnia 25 stycznia 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

4. W dniu 1 lutego 2022 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza z Dyrektorem Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Panią Aliną Czerwińską wraz z pracownikami Panią Dorotą Murawską i Panem Michałem Czerwińskim.

5. 17 lutego 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza z Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych panią Agnieszką Drożdż, Pielęgniarkami Oddziałowymi Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Panem Robertem Śnioszkiem Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. 

6. W dniu 17 lutego 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

7. W dniu 25 lutego 2022 r. w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w której uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

8. Dnia 28 lutego br. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaczenia dla Henryki Grześkowiak, Jadwigi Liszkowskiej, Macieja Surego oraz Roberta Śnioszka wraz z gratulacjami wręczył Wiceminister Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak. Odznaczeni w ramach podziękowania za trud i ciężką codzienną pracę otrzymali również podarunki od firmy TU INTER wręczone przez P. Michała Górnego.

9. W dniu 02 marca 2022 r. w w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w której uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

10. Dnia 22.03.2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się 19. Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia, w której uczestniczył Przewodniczący Pan Marcin Michlewicz oraz Pan Robert Śnioszek – członek Okręgowej Rady.

11. W dniu 23 marca 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

12. Dnia 24 marca 2022 r. Przewodniczący Marcin Michlewicz przeprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile. W szkoleniu wzięło udział około 80 pracowników.

13. 29 marca 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile Wojciecha Szafrańskiego z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz Przewodniczącym Samorządu Zawodowego Marcinem Michlewiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile. Dyrektor udzielił również odpowiedzi na najistotniejsze pytania przygotowane przez przedstawicieli Związków Zawodowych. Spotkanie przebiegło w partnerskiej atmosferze.

14. Dnia 8 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

15. W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się w systemie online wspólne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych oraz Konwentu Przewodniczących Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz. Tematem posiedzenia było podjęcie wspólnych działań w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

16. Dnia 09 maja 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

17. W dniu 19 maja 2022 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą”. Konferencja została zorganizowana z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Podczas spotkania p. Sebastian Irzykowski – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wręczył pielęgniarkom i położnym naszej Izby odznaczenia „Za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych”. Bardzo ważnym wydarzeniem było również wręczenie na ręce Przewodniczącego Marcina Michlewicza przez p. Adama Bogrycewicza – Radnego Województwa Wielkopolskiego odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

18. Dnia 25 maja 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, którego celem było omówienie spraw związanych z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

19. W dniu 26 maja 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych, na które zaproszone zostały położne oraz położne POZ. Tematem spotkania były bieżące problemy środowiska położnych. W spotkaniu uczestniczyło około 20 położnych.

20. Dnia 12 maja 2022 r. w w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w którym uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

21. W dniu 9 czerwca 2022 r. w restauracji Molino w Pile odbyły się uroczyste obchody 90-lecia działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz. Nasz Samorząd Zawodowy otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

22. W dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

23. Dnia 21 lipca 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

24. Dnia 19 sierpnia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wiceministra Rozwoju i Technologii, sekretarza stanu Grzegorza Piechowiaka oraz Wiceministra Zdrowia, podsekretarza stanu Piotra Brombera z członkami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile. W trakcie spotkania poruszono wiele problemów nurtujących nasze środowisko, a w szczególności zasady realizacji ustawy z 26 maja br. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

25. Dnia 31 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

26. W dniach 21-22 września 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wieńcu-Zdrój. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

27. Dnia 27 września 2022 r. Przewodniczący Marcin Michlewicz uczestniczył w uroczystościach obchodów jubileuszu 35-lecia klubu HDK przy Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance.

28. W dniu 8 października 2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyły się warsztaty dla mam w ciąży i po porodzie oraz ojców „Poród naturalny i mleczna droga. Bezcenny dar natury”, którego byliśmy współorganizatorami. Podczas warsztatów OIPiP wydała wszystkim uczestnikom produkty do pielęgnacji noworodków.

29. Dnia 16 listopada 2022 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa. Z ramienia Izby w wydarzeniu uczestniczyli: Marcin Michlewicz, Władysława Rieger oraz dr Dorota Ryszewska-Łabędzka.

30. W dniu 17 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył z ramienia Izby Przewodniczący Marcin Michlewicz.

31. Dnia 06 grudnia 2022 r. w kinie „ISKRA” w Pile odbyła się konferencja z okazji Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Samorząd Nasz został wyróżniony odznaką Honorową PCK II stopnia. Na zdjęciu Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile Mirosław Welc oraz Przewodniczący Naszego Samorządu Marcin Michlewicz.

32.W dniu 09.12.2022 r. w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

33. W dniach 13 – 14 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych , w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 11.01.202 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

2. 18.01.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

3. 08.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

4. 22.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

5. 28.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

6. 01.03.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

7. 01.03.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

8. 03.03.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

9. 22.03.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

10. 05.04.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

11. 19.04.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

12. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

13. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

14. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

15. 16.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

16. 31.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

17. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej.

18. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

19. 20.06.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

20. 11.07.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

21. 02.08.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

22. 16.08.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

23. 02.09.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 06.09.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

25. 19.09.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26. 30.09.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

27. 30.09.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

28. 18.10.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 28.10.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

30. 09.11.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

31. 06.12.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

32. 06.12.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 09.12.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

34. 20.12.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych