KALENDARIUM 2022

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Adama Bogrycewicza – Radnego Województwa Wielkopolskiego z Marcinem Michlewiczem – Przewodniczącym ORPiP w Pile.

2. W dniu 20 stycznia 2022 r. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile Marcina Michlewicza z Rektorem PUSS w Pile dr hab. Donatem Mierzejewskim.

3. Dnia 25 stycznia 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

4. W dniu 1 lutego 2022 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza z Dyrektorem Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Panią Aliną Czerwińską wraz z pracownikami Panią Dorotą Murawską i Panem Michałem Czerwińskim.

5. 17 lutego 2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza z Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych panią Agnieszką Drożdż, Pielęgniarkami Oddziałowymi Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Panem Robertem Śnioszkiem Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. 

6. W dniu 17 lutego 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

7. W dniu 25 lutego 2022 r. w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w której uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

8. Dnia 28 lutego br. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaczenia dla Henryki Grześkowiak, Jadwigi Liszkowskiej, Macieja Surego oraz Roberta Śnioszka wraz z gratulacjami wręczył Wiceminister Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak. Odznaczeni w ramach podziękowania za trud i ciężką codzienną pracę otrzymali również podarunki od firmy TU INTER wręczone przez P. Michała Górnego.

9. W dniu 02 marca 2022 r. w w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w której uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

10. Dnia 22.03.2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się 19. Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia, w której uczestniczył Przewodniczący Pan Marcin Michlewicz oraz Pan Robert Śnioszek – członek Okręgowej Rady.

11. W dniu 23 marca 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

12. Dnia 24 marca 2022 r. Przewodniczący Marcin Michlewicz przeprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile. W szkoleniu wzięło udział około 80 pracowników.

13. 29 marca 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile Wojciecha Szafrańskiego z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz Przewodniczącym Samorządu Zawodowego Marcinem Michlewiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile. Dyrektor udzielił również odpowiedzi na najistotniejsze pytania przygotowane przez przedstawicieli Związków Zawodowych. Spotkanie przebiegło w partnerskiej atmosferze.

14. Dnia 8 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

15. W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się w systemie online wspólne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych oraz Konwentu Przewodniczących Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz. Tematem posiedzenia było podjęcie wspólnych działań w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

16. Dnia 09 maja 2022 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

17. W dniu 19 maja 2022 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą”. Konferencja została zorganizowana z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Podczas spotkania p. Sebastian Irzykowski – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wręczył pielęgniarkom i położnym naszej Izby odznaczenia „Za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych”. Bardzo ważnym wydarzeniem było również wręczenie na ręce Przewodniczącego Marcina Michlewicza przez p. Adama Bogrycewicza – Radnego Województwa Wielkopolskiego odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

18. Dnia 25 maja 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, którego celem było omówienie spraw związanych z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

19. W dniu 26 maja 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych, na które zaproszone zostały położne oraz położne POZ. Tematem spotkania były bieżące problemy środowiska położnych. W spotkaniu uczestniczyło około 20 położnych.

20. Dnia 12 maja 2022 r. w w systemie online odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w którym uczestniczyła z ramienia Izby Pani Lidia Michalak.

21. W dniu 9 czerwca 2022 r. w restauracji Molino w Pile odbyły się uroczyste obchody 90-lecia działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz. Nasz Samorząd Zawodowy otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

22. W dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 11.01.202 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

2. 18.01.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

3. 08.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

4. 22.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

5. 28.02.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

6. 01.03.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

7. 01.03.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

8. 03.03.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

9. 22.03.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

10. 05.04.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

11. 19.04.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

12. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

13. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

14. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

15. 16.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

16. 31.05.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

17. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej.

18. 10.05.2022 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

19. 20.06.2022 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.