KALENDARIUM 2022

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji
w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 11.01.202 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.