O nas

  Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

z siedzibą w Pile

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile obejmuje swoim obszarem:

 • w województwie wielkopolskim:
  • powiat chodzieski
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  • powiat pilski
  • powiat wągrowiecki
  • powiat złotowski
 • w województwie zachodniopomorskim
  • powiat wałecki

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile z prawem wykonywania zawodu jest zarejestrowanych 3345 osób (stan na 01 stycznia 2024r.), z czego 2978 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 367 położnych.


mapka2