XXXII Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy

Sprawozdanie XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE


APELE XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO 

 Apel nr 1 w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych 

Apel nr 2 w sprawie: poparcia działań mających na celu objęcie regulacją płac wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód 

Apel nr 3 w sprawie: umieszczenia pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

 Apel nr 4 w sprawie: zmiany treści przepisu art. 75 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 


Odpowiedź Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego na Apele podjęte na XXXII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo – Budżetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *