Kalendarium 2014

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

 1. W dniu 17 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z kadrą kierowniczą pionu pielęgniarskiego z jednostek ochrony zdrowia objętych działaniem naszego samorządu. Omówiono aktualne problemy naszego środowiska.

 2. Wiceprzewodniczący ORPiP w Pile T. Baran podczas spotkania w dniu 18 stycznia 2014 r. wręczył w imieniu ORPiP w Pile dr n. med. Panu Krzysztofowi Kordelowi gratulacje z okazji wyboru na stanowisko prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 3. W dniu 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran uczestniczyli w spotkaniu z Przewodniczącą Pilskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Panią dr n. med. Aldoną Pietrysiak. Podczas spotkania omówiono formy współpracy na najbliższe lata.

 4. W dniu 31 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego M. Michlewicza i Wiceprzewodniczącego T. Barana z Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile Panią Magdaleną Michalską. Podczas spotkania omówiono formę współpracy w zakresie kształcenia młodzieży, rodziców oraz kadry nauczycielskiej przez przedstawicieli ORPiP w Pile.

 5. Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, które miało miejsce w dniu 18 lutego 2014 r.

 6. W dniu 18 lutego 2014 r. Wiceprzewodniczący T. Baran uczestniczył w spotkaniu z Panią Danutą Radowiecką kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Pile. Omówiono aktualną sytuację w ochronie zdrowia.

 7. W dniu 07 marca 2014 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki miał miejsce XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.
  XXVI Zjazd sprawozdawczo – budżetowy 

 8. Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Urszula Dżwigała i Ewa Jaskółka wzięli udział w szkoleniu nt. „Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym”, które odbyło się w dniu 14 marca 2014 r. w Warszawie.

 9. W dniach 18-20 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Pan Marcin Michlewicz i Pani Urszula Dźwigała

 10. W siedzibie naszej Izby w dniu 11 kwietnia 2014 r. zorganizowano szkolenie nt. minimalnych norm zatrudnienia, w którym udział wzięła kadra kierownicza pionu pielęgniarskiego z jednostek ochrony zdrowia objętych działaniem OIPiP z siedzibą w Pile.

 11. W dniu 13 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki zakończyła się III edycja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych”. W uroczystości wręczenia słuchaczom zaświadczeń ukończenia studiów wzięli udział Przewodniczący ORPiP w Pile i wykładowca M. Michlewicz oraz konsultant merytoryczny projektu T. Baran.

 12. W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie z władzami Wyższej Szkoły Bankowej, w którym uczestniczył Przewodniczący M. Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący T. Baran. Tematem spotkania było kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 13. W Wałeckim Centrum Kultury w dniu 16 maja 2014 r. miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, w którym uczestniczył członek Prezydium ORPiP w Pile Pan Wojciech Zawacki.

 14. W dniu 23 maja 2014 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki z okazji naszego święta spotkało się blisko 300 osób członków naszego samorządu. Uroczystość uświetnił Poseł do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski Pan Marek Siwiec. Dzięki sponsorom wieczór obfitował w wiele niespodzianek. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w loterii, w której do wygrania były m.in. pobyt dla dwojga w luksusowym SPA, vouchery tygodniowej kuracji w Naturhouse, voucher na zabiegi kosmetyczne, wejściówki do Gym Factory i wiele innych cennych nagród. Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji spotkania i do zobaczenia za rok!

 15. W dniu 30 maja 2014 r. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Tucznie Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz i Wiceprzewodniczący Tomasz Baran przeprowadzili szkolenie nt.: „Wybrane elementy prawa medycznego. Zdarzenia medyczne”. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 16. Przewodniczący Pan Marcin Michlewicz oraz Okręgowy Rzecznik Pani Urszula Dźwigała wzięli udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się w dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Kamieniu Śląskim.

 17. W dniu 07 czerwca 2014 r. Przewodniczący Pan Marcin Michlewicz uczestniczył w uroczystości wręczenia zasłużonym lekarzom Delegatury Pilskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej odznaczeń złotych i srebrnych „Eskulapów”.

 18. W dniu 25 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pani Urszula Dźwigała

 19. W siedzibie naszej Izby w dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie położnych podstawowej opieki zdrowotnej z terenu działania OIPiP w Pile. Omówiono aktualne problemy środowiska oraz przeprowadzono szkolenie nt.: „Podstawy prawne w działalności położnej”.

 20. Pan Marcin Michlewicz w dniu 01 sierpnia 2014 r. wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

 21. W dniu 04 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile – Pan Marcin Michlewicz uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu.

 22. Na zaproszenie Regionalnego Centrum Kultury w Pile 15 sierpnia 2014 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile uczestniczyła w pikniku prorodzinnym pod hasłem „Za mundurem Marie sznurem”. Na stoisku naszej Izby, mieszkańcy naszego regionu mieli możliwość uzyskać porady w zakresie dietetyki, położnictwa, medycyny społecznej i terapii uzależnień oraz bezpłatnie sprawdzić poziom cukru we krwi oraz zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi.

 23. W dniu 05 września 2014 r. w siedzibie naszej Izby odbyło się spotkanie, podczas którego Pan Marcin Michlewicz, Pan Tomasz Baran oraz Pani Alina Czerwińska Dyrektor Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych ZDZ w Pile omówili formy współpracy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 24. Przewodniczący ORPiP w Pile Pan Marcin Michlewicz w dniach 16-17 września 2014 r. w Warszawie wziął udział w obradach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 25. W dniu 26 września 2014 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się spotkanie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z Naczelnymi i Przełożonymi Pielęgniarkami z jednostek ochrony zdrowia objętych działaniem naszej izby.

 26. W dniu 29 września 2014 r. Wiceprzewodniczący Tomasz Baran uczestniczył w spotkaniu z Panią Anną Rojtek przedstawicielem medycznym firmy Genexo Sp. z o.o., podczas którego omówiono formy współpracy z OIPiP z siedzibą w Pile.

 27. Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz w dniu 06 października 2014 r. w Czarnkowie wziął udział w V Powiatowej Konferencji Zdrowia Publicznego „W służbie dla zdrowia” z okazji 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 28. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Ujście Pana Henryka Kazany oraz OIPiP z siedzibą w Pile w dniu 09 października 2014 r. odbyła się akcja prozdrowotna polegająca na nieodpłatnym pomiarze ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi jak również udzieleniu porad w zakresie praw pacjenta, porad dietetyka i specjalisty terapii uzależnień. W sumie przebadano ok. 80 mieszkańców miasta Ujście.

 29. W dniu 16 października 2014 r. w Wyrzysku odbyła się akcja pomiaru ciśnienia, poziomu cukru we krwi oraz udzielanie porad dla mieszkańców. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 30. Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz uczestniczył w szkoleniu z zakresu pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które odbyło się w dniu 29 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

 31. W dniu 29 października 2014 r. odbyło się spotkanie kandydatów na radnych w wyborach samorządowych 2014 r. W spotkaniu wzięli udział: Halina Kuch (Miasto Wałcz), Zofia Szczotkiewicz (Powiat Wałecki), Katarzyna Blechinger-Piłat (Miasto Piła), Ewa Gurda (Powiat Pilski), Ewa Jakubowska (Miasto Tuczno), Małgorzata Maćków (Miasto Piła), Dorota Urbańska (Miasto Piła), Anna Łopatko (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), Barbara Klóska (Miasto Wyrzysk), Tomasz Baran (Sejmik Wielkopolski), Alina Wasilewska (Powiat Pilski), Aleksandra Zawodna-Cyran (Miasto Chodzież), Bernadeta Pater (Powiat Pilski), Grażyna Kończewska (Powiat Pilski).

 32. W dniu 31 października 2014 r. w Pile nasza Izba zorganizowała kolejną akcję promocji zdrowia polegającą na pomiarze ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, udzielaniu porad w zakresie praw pacjenta, zdrowego odżywiania i terapii uzależnień. Przebadaliśmy ponad 100 pacjentów. Akcję sponsorował Dom Księgarski MJL dr Jan Lus.

 33. Pani Dorota Urbańska w dniu 03 listopada 2014 r. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 34. W dniu 07 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie z Eurodeputowaną dr Krystyną Łybacką. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami regulowanymi (w Polsce i Unii Europejskiej). Praca do 67 roku życia w naszych zawodach jest niezgodna z Dyrektywami Unii. Eurodeputowana dr Krystyna Łybacka złożyła odpowiednie dokumenty w tej sprawie. Jest szansa na załatwienie pozytywnie tego problemu. W spotkaniu uczestniczyli Grażyna Kończewska, Alina Wasilewska, Marcin Michlewicz i Tomasz Baran.

 35. Około 150 mieszkańców Piły skorzystało z badań i porad podczas kolejnej akcji promocji zdrowia w dniu 10 listopada 2014 r. Zainteresowanie było ogromne. Dziękujemy firmom i stowarzyszeniu, którzy sponsorowali naszą akcję.

 36. W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu pielęgniarstwa długoterminowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy GENEXO Sp. z o.o. Marek Kostrubiec i Anna Rojtek. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu nt.: „Warunki życia seniorów w Polsce na tle innych krajów – badania Organizacji Narodów Zjednoczonych” – mgr Tomasz Baran „Quo Vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest i jak będzie?” – mgr Mariola Zielińska

 37. Na zaproszenie Naczelnej Pielęgniarki Ewy Jankowicz-Reszelewskiej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie z Przewodniczącym ORPiP w Pile Marcinem Michlewiczem i członkiem Prezydium ORPiP w Pile oraz członkiem Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym Dorotą Urbańską. W trakcie spotkania Wiceprzewodniczący Tomasz Baran przeprowadził szkolenie na temat „Pielęgniarka/położna a uprawnienia funkcjonariusza publicznego”.

 38. Pan Marcin Michlewicz wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, które odbyło się w dniu 18 listopada 2014 r.

 39. W dniach 2-3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyli Pan Marcin Michlewicz – Przewodniczący ORPiP w Pile oraz Pani Urszula Dźwigała – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

 40. W siedzibie naszej Izby w dniu 10 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych, podczas którego omówiono aktualne problemy środowiska.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

 1. 17.01.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 2. 07.02.2014 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarza)

 3. 07.02.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 4. 25.02.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 5. 04.03.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 6. 07.03.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 7. 11.04.2014 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki)

 8. 11.04.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 9. 16.05.2014 r. – Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej

 10. 23.05.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 11. 10.06.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 12. 11.06.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 13. 30.06.2014 r. – Komisja ds. położnych

 14. 02.07.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 15. 17.07.2014 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu położnej)

 16. 20.08.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 17. 19.09.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 18. 26.09.2014 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

 19. 26.09.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 20. 04.11.2014 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki)

 21. 04.11.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 22. 27.11.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 23. 05.12.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 24. 05.12.2014 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

 25. 05.12.2014 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 26. 30.12.2014 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *