GALERIA 2023

Dnia 7 lutego 2023 r. odbyło się w siedzibie Izby Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Dnia 25 stycznia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych POZ. Tematyka szkolenia dotyczyła w szczególności:

  1. Odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w świetle wytycznych ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przedstawionej przez Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza, oraz
  2. Systemu Opieki Lekopaki prezentowanej przez Arkadiusza Opiłowskiego przedstawiciela firmy Healthcare Solution AO Sp. z o.o.