GALERIA 2023

Dnia 15 grudnia 2023 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyły się uroczyste obchody 65-lecia
Honorowego Krwiodawstwa PCK, zorganizowane przez Odział Rejonowy PCK
w Pile.  Podczas uroczystości Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz odebrał
w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile Medal
65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Został on przyznany naszej Izbie w dowód uznania za wspieranie działań
w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa.


W dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz z członkami organów
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.


W dniach 27 -28 listopada 2023 r. w Poznaniu odbył się kurs dokształcający „Zapewnienie wysokiej jakości
świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu
dla pielęgniarek i położnych” w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22. Podczas spotkania podsumowano również poziom realizacji szkoleń
w Wielkopolsce. Z ramienia naszego samorządu w szkoleniu uczestniczył Przewodniczący Komisji ds. kształcenia Marcin Michlewicz.


Dnia 30 października 2023 r. w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile rozpoczęła się kolejna edycja kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem” realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Z ramienia Okręgowej Izby w rozpoczęciu kursu uczestniczył M. Michlewicz – koordynator z ramienia Naczelnej Rady.

Na zdjęciu od lewej: Renata Szafrańska – kierownik kursu, Marcin Michlewicz – koordynator z ramienia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Władysława Rieger – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile, Alina Czerwińska – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, Rafał Górski – specjalista ds. szkolenia.


Dnia 21 października 2023 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu rozpoczęła się druga edycja kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem” realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Z ramienia Okręgowej Izby w rozpoczęciu kursu uczestniczył M. Michlewicz – koordynator z ramienia Naczelnej Rady.


Dnia 10 października 2023 r w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Komisji ds. Położnych


W dniu 10 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


W dniu 26 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Dnia 26 września 2023 r odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.


W dniu 19 września 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Dnia 18 września 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa Chodzieży rozpoczęła się kolejna edycja kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Z ramienia Okręgowej Izby w rozpoczęciu kursu uczestniczył M. Michlewicz – koordynator z ramienia Naczelnej Rady.


W dniach 11-12 września br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących, Sekretarzy,
Skarbników ORPiP oraz Księgowych. Udział w szkoleniu wzięła Przewodnicząca Władysława Rieger oraz Księgowa Regina Włoszczyk.


W dniu 5 września 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Dnia 3 lipca 2023 w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego
wraz z Przewodniczącą ORPiP Władysławą Rieger oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP Marcinem Michlewiczem. Tematyka spotkania
dotyczyła w szczególności roli i zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
aktualnych problemów środowiska zawodowego oraz dalszej współpracy.


W dniu 29 czerwca 2023 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbył się egzamin
po kursie „Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem”.
Kurs został sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.
Do egzaminu przystąpiło 35 uczestników.


Dnia 29 czerwca 2023 r. w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie gościł Minister Zdrowia Adam Niedzielski.
Minister Zdrowia wraz z p. Agnieszką Pachciarz z Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyli w otwarciu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala.


W dniu 28 czerwca 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się
uroczystość nadania czepka pielęgniarskiego studentom III roku pielęgniarstwa.
W uroczystości udział wzięli: Władysława Rieger oraz Marcin Michlewicz.


Dnia 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych POZ.
Tematem spotkania było omówienie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.


Dnia 16 czerwca 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.


 W dniach 12-14 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.


W dniu 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. POZ.


Dnia 1 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. kontroli i nadzoru praktyk


Dnia 31.05.2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.


W dniu 30.05.2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.


18 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Komisji ds. Położnych.


W dniach 15-17 maja 2023 r. w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący Marcin Michlewicz oraz Delegaci OIPiP na VIII kadencję: Władysława Rieger,
Ewa Jaskółka, Patrycja Kolassa oraz Anna Łopatko.


11 maja w hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym
Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. 
Wydarzenie to było uświetnieniem obchodów Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości. Na zdjęciu od lewej: Emilia Piechocka – Radna Rady Miasta Piły,
dr Mariola Rybka – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej,
dr Alicja Graczyk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej w woj. Wielkopolskim,
dr Małgorzata Lesińska-Sawicka  – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
oraz Maria Kubica – Przewodnicząca Rady Miasta Piły.

Uczestnicy podczas przerwy mieli okazję zasięgnąć wielu porad od przedstawicieli firm medycznych oraz mogli zapoznać się z nowościami na rynku.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu,
Vicommi Media oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile. Przewodniczącą Komitetu Naukowego spotkania
była dr Mariola Rybka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej.


Dnia 10 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
na którym poruszono temat problemów środowiska pielęgniarek i położnych oraz ustalono kwestie konieczne do przekazania
podczas nadchodzącego VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.


W dniu 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa
pt. O CZYM FLORENCJA NIGHTINGALE MOGŁA TYLKO POMARZYĆ? NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE.
Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przez Katedrę Pielęgniarstwa
oraz Oddział PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa ANS w Pile.


Dnia 9 maja 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie
Rektora Uczelni dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. ANS z  Przewodniczącą – Władysławą Rieger,
Wiceprzewodniczącym – Marcinem Michlewiczem oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych – Anną Łopatko. W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Małgorzata Lesińska-Sawicka. W trakcie spotkania omówiono formy współpracy pomiędzy władzami uczelni a naszym samorządem.


W dniu 9 maja 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


W dniu 25 kwietnia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.


Dnia 19 kwietnia 2023 r. w Pile odbyło się bicie rekordu w ilości oddanej krwi w ciągu 12 godzin w kraju.
Akcja zakończyła się sukcesem – oddano aż 101 litrów krwi. Nasz samorząd był współorganizatorem akcji.


W dniu 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Okręgowej Izby odbyło się spotkanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z Zastępcami: Małgorzata Gawrych, Katarzyna Pochylska, Joanna Sobczak i Zdzisława Zawadzka.


Dnia 13 kwietnia 2023 r. w Czarnkowie odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
imienia doktora Ryszarda Surmy połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi przy budynku Szpitala w Czarnkowie.
W uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Pile Władysława Rieger.


W dniu 17 marca 2023 r. w Hotelu Gromada odbył się XXXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.

Ustępujący funkcyjni otrzymali podziękowania za pracę na rzecz samorządu podczas VII kadencji.
Na zdjęciu od lewej: Bernadeta Pater, Elżbieta Kabacińska, Ewa Dobrogojska, Małgorzata Wrzesińska oraz Mirosław Zalaś.

Komisja Uchwał i Wniosków.
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Gawrych, Mirosława Jakubowska, Joanna Poznańska oraz Katarzyna Maciaszek.

Komisja Mandatowa.
Na zdjęciu od lewej: Lidia Michalak, Małgorzata Kulczyńska-Pieczul, Zdzisława Zawadzka oraz Henryka Grześkowiak.

Delegaci podczas głosowania.

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna podczas liczenia głosów.
Na zdjęciu: Milena Szalska, Magdalena Knopińska oraz Joanna Czaplińska.


W dniu 24 lutego br. odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile: 
Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Pielęgniarek
i Położnych oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy.

Dnia 24 lutego 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się Posiedzenie Komisji Socjalnej.


W dniu 10 lutego 2023 r. w siedzibie Izby odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb Województwa
Wielkopolskiego. Tematem zasadniczym była analiza realizacji założeń ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia oraz organizacji konferencji regionalnej.
Na zdjęciu od prawej: Marek Przybył – Przewodniczący ORPiP w Kaliszu, Teresa Kruczkowska – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu,
Teodor Murawa – Przewodniczący ORPiP w Lesznie, Wiesława Welke – Przewodnicząca ORPiP w Koninie
oraz Marcin Michlewicz – Przewodniczący ORPiP w Pile.


Dnia 7 lutego 2023 r. odbyło się w siedzibie Izby Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Dnia 25 stycznia 2023 r. w siedzibie Izby odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych POZ. Tematyka szkolenia dotyczyła w szczególności:

  1. Odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w świetle wytycznych ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przedstawionej przez Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza, oraz
  2. Systemu Opieki Lekopaki prezentowanej przez Arkadiusza Opiłowskiego przedstawiciela firmy Healthcare Solution AO Sp. z o.o.