Konkursy 2010

DATA:20 listopada 2020 r.
SZPITAL:Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO:Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
KOMISJA:Przewodniczący komisji: Władysława Rieger;
Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Joanna Tomaszewska-Adamek, Regina Konitzer, Dorota Gradowska, dr n. społ. Marcin Druszcz, Karina Manikowska;
Naczelna Pielęgniarek: dr n. biol. Jolanta Konieczna;
Lekarz kierujący Oddziałem: Joanna Czernaś;
Przedstawiciel Izby Lekarskiej: dr n. med. Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Beata Mioduszewska, Danuta Misiak.
OSOBA WYBRANA:Dorota Bugajska

 

DATA: 16 kwietnia 2010r.
SZPITAL: Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ruchowej
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Władysława Rieger ; Kierownik Oddziału: lek. med. Jan Kazecki; Naczelna Pielęgniarka: mgr Ewa Jankowicz-Reszelewska; Pielęgniarka Oddziałowa zatrudniona w podobnym zakładzie: mgr Edyta Heiman; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: dr Maria Włodarczyk; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Bożena Borkowska, Krzysztof Małkowski;
OSOBA WYBRANA: Michał Kabat