Konkursy 2015

DATA: 13 listopada 2015 r.
SZPITAL: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
STANOWISKO: Naczelna Pielęgniarka
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Tomasz Baran; przedstawiciele Dyrektora ZOZ w Wągrowcu: lek. med. Krystyna Skrzycka, lek. med. M. Piotr Czerwiński-Mazur, lek. med. Adam Pezacki, mgr Iwona Nowakowska, Stefania Janowiak; przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: mgr Jolanta Zgrabczyńska; przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w ZOZ w Wągrowcu: Ewa Piasecka; przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: dr Andrzej Cisło; przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Marcin Michlewicz, Władysława Rieger
OSOBA WYBRANA: Adela Totoń
DATA: 1 lipca 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgicznego
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Urszula Dźwigała; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Grzegorz Waliszek Naczelna pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP: Dorota Urbańska, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Katarzyna Duszak
DATA: 1 lipca 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologicznego
KOMISJA: Przewodniczący komisji: Dorota Urbańska Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Anna Reut Naczelna pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej: Aldona Pietrysiak Przedstawiciele ORPiP: Urszula Dźwigała, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Joanna Wilk
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Marcin Michlewicz; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Robert Sokołowski; Naczelna pielęgniarka: dr. Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Małgorzata Teusz –Chmielewska, Grażyna Tereszczuk, mgr Iwona Bech, mgr Regina Konitzer, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciel ORPiP w Pile: mgr Tomasz Baran
OSOBA WYBRANA: Beata Mioduszewska
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ratunkowego
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Tomasz Baran; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Danuta Romejko; Naczelna pielęgniarka: dr Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Aleksander Jażgunowicz, mgr Karina Manikowska, mgr Iwona Bech, mgr Regina Konitzer, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Marcin Michlewicz; mgr Beata Mioduszewska
OSOBA WYBRANA: Ilona Belka
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Tomasz Baran; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Andrzej Krekora; Naczelna Pielęgniarka: dr Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Jacek Gęsicki, mgr Regina Konitzer, mgr Iwona Bech, Grażyna Tereszczuk, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Marcin Michlewicz; mgr Beata Mioduszewska
OSOBA WYBRANA: Maria Świątek
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Terapii Uzależnień
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Marcin Michlewicz; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Anna Kawa-Szulc; Naczelna Pielęgniarka: dr Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Adriana Białek, mgr Karina Manikowska, mgr Iwona Bech, Grażyna Tereszczuk, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Tomasz Baran, mgr Beata Mioduszewska
OSOBA WYBRANA: Małgorzata Konkel
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Marcin Michlewicz; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Zygmunt Pikuła; Naczelna pielęgniarka: dr Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Justyna Lichodziejewska-Gałązka, mgr Karina Manikowska, mgr Iwona Bech, Grażyna Tereszczuk, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Tomasz Baran, mgr Beata Mioduszewska
OSOBA WYBRANA: Ewa Dobak
DATA: 10 czerwca 2015r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej
KOMISJA: Przewodniczący komisji: mgr Tomasz Baran; Lekarz kierujący oddziałem: lek. Andrzej Chmielecki; Naczelna Pielęgniarka: dr Jolanta Konieczna; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: lek. Andrzej Tandeck; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: mgr Jerzy Janiak, lek. Artur Czamański, mgr Karina Manikowska, mgr Iwona Bech, Grażyna Tereszczuk, Jadwiga Hanyżewska; Przedstawiciele ORPiP w Pile: mgr Marcin Michlewicz, mgr Beata Mioduszewska
OSOBA WYBRANA: Teresa Marchlewicz – Pachuc
DATA: 2 kwietnia 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologicznego
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Dorota Urbańska; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Anna Nowakowska; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Dźwigała, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Magdalena Matyniak – Gerc
DATA: 2 kwietnia 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Dorota Urbańska; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Mariusz Herwich; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Dźwigała, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Bożena Rywka
DATA: 2 kwietnia 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologicznego Onkologii Urologicznej
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Dorota Urbańska; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Mariusz Strojny; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Dźwigała, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Ludmiła Wyrobek
DATA: 1 kwietnia 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego z Pracownia Hemodynamiki
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Urszula Dźwigała; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Krzysztof Karpiński; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Dorota Urbańska, Hanna Jakubowska
OSOBA WYBRANA: Mirosława Chamarczuk
DATA: 30 marca 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Hanna Jakubowska; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Grażyna Zybek; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Dźwigała, Donata Jasik
OSOBA WYBRANA: Joanna Sobczak
DATA: 30 marca 2015r.
SZPITAL: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
STANOWISKO: Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
KOMISJA: Przewodnicząca komisji: Hanna Jakubowska; Kierownik podmiotu leczniczego: Rafał Fonferek-Szuca; Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Bogusława Ryzner, Ewa Jaskółka, Iwona Jackowicz, Małgorzata Bołtryk, Anna Zublewicz; Ordynator/kierownik oddziału: Andrzej Przybylski; Naczelna Pielęgniarka: Ewa Jankowicz-Reszelewska; Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; Przedstawiciele ORPiP w Pile: Dorota Urbańska, Donata Jasik
OSOBA WYBRANA: Katarzyna Pochylska