Kalendarium 2020

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 28 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP w Pile Marcina Michlewicza i W-ce Przewodniczącego ORPiP w Pile Tomasza Barana ze Starostą Pilskim Panem Eligiuszem Komarowskim, Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile Panem Wojciechem Szafrańskim oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia Panią Zdzisławą Bosak-Kawą. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy w ochronie zdrowia.

2. W dniu 5 lutego 2020 r. w siedzibie OIPiP w Pile przeprowadzona została kontrola działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kontrole przeprowadził Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych dr n.med. Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk.

3.Dnia 5 lutego 2020 r. w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyła się konferencja, na której swoje wykłady przedstawili: dr n. med. Pani Grażyna Rogala Pawelczyk- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Pan Robert Śnioszek – Starszy Inspektor Pracy oraz Pan Tomasz Baran – Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 80 pielęgniarek i położnych.

4. Dnia 19 lutego 2020 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

5. Dnia 21 lutego 2020 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się szkolenie prowadzone przez Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza oraz Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Tomasza Barana. W szkoleniu nt. zmian w systemie kształcenia podyplomowego, zdarzeń niepożądanych w pracy pielęgniarki, aktualizacji danych oraz zawodów zaufania publicznego wzieły udział pielęgniarki i położne szpitala w Wągrowcu.

6. Dnia 28 lutego 2020 r. w Hoteu Gromada odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Lider Sukcesu 2019, w której udział wziął Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący ORPiP Tomasz Baran.

7. W dniach 11 – 12 marca 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

8. W dniu 8 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim Panem Łukaszem Mikołajczykiem oraz służbami odpowiedzialnymi za stan zdrowia mieszkańców naszego województwa. W wideokonferencji wziął udział Przewodniczący Marcin Michlewicz, który przedstawił informacje uzyskane od podmiotów leczniczych w zakresie poziomu zabezpieczenia pielęgniarek i położnych wśrodki ochrony osobistej. Szczególny nacisk położył na kwestię pomocy dla pracowników Domów Pomocy Społecznej działających na terenie północnej Wielkopolski. Wojewoda zadeklarował pomoc.

9. Dnia 21 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza i Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim. Podczas spotkania poruszono temat pomocy dla pielęgniarek i położnych w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

10. W dniu 24 kwietnia 2020 r. w siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego ORPiP w Pile Tomasza Barana z Przedstawicielem firmy AVIVA Tadeuszem Wiśniewskim. Spotkanie dotyczyło bezpłatnego ubezpieczenia dla pielęgniarek, położnych oraz pozostałych pracowników medycznych powstałego w ramach akcji „AVIVA MEDYKOM”.

11. Dnia 4 maja 2020 r. Wiceprzewodniczący ORPiP Tomasz Baran odbył rozmowę z Przedstawicielem firmy Nestle Nutrition Panią Hanną Brzostowską. Tematem rozmowy było zorganizowanie dla pielęgniarek i położnych szkolenia webinar pt. „Opieka ambulatoryjna nad matką i dzieckiem w czasie epidemii Covid-19″. Celem szkolenia będzie aktualizacja wiedzy pielęgniarek oraz położnych w zakresie realizacji zasad i procedur związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

12. W dniu 7 maja 2020 r. z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza i Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim.

13. Dnia 12 maja 2020 r. z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podarował środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych z naszego rejonu.

14. W dniu 2 czerwca 2020 r. przy współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z firmą Nestle odbyło się bezpłatne webinarium pt.”Opieka ambulatoryjna nad matką i dzieckiem w trakcie epidemii COVID-19”. W szkoleniu uczestniczyły pielęgniarki i położne z obszaru działania Izby.

15. Dnia 24 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych online. Uczestniczył w nim Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

16.W dniu 24 lipca 2020 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Tomasza Barana z Zarządem hotelu w celu ustalenia szczegółów organizacji Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile. Spotkanie miało miejsce z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

17. W dniach 1 – 7 sierpnia 2020 r. w Czarnkowie i Trzciance odbyła się II edycja „Rodzicielstwa Bliskości” – akcja społeczna skierowana do rodzin z małymi dziećmi, która miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, rozwoju oraz promocji karmienia piersią. Współorganizatorem akcji była Okręgowa Izba Pielęniarek i Położnych z siedzibą w Pile.

18. W dniach 26-27 sierpnia 2020 r. w Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. Z ramienia Izby wzięły w niej udział pielęgniarki: P. Grażyna Czajkowska oraz P. Katarzyna Podolak.
Materiały szkoleniowe z II Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej >>> 

19. Dnia 2 września 2020 r. odbyło się webinarium pt. „Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla połoznych rodzinnych i położnych POZ”, nad którym patronat merytoryczny objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zs. w Pile.

20. W dniu 10 września 2020 r. odbył się w systemie online Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

21. W dniach 8-11 września 2020 r. odbyła się bezpłatna konferencja online pt. „Główne problemy w opiece nad seniorem z perspektywy szpitala i jego rodziny”.

22. Dnia 14 września 2020 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza z Dyrektor Szpitala Joanną Harbuzińską-Turek. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy środowiska pielęgniarek i położnych.

23. W dniu 16 września 2020 r. w siedzibie Izby odbylo się spotkanie ze Starostą Pilskim oraz Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, podczas którego omówiono aktualny stan opieki medycznej mieszkańców regionu.

24. W dniu 5 października 2020 r. w Auditorium Maximum w Pile odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, która była jednocześnie Inauguracją Roku Akademickiego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 13.01.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 21.01.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 07.02.2020 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 11.02.2020 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5. 18.02.2020 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

6. 18.02.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

7. 25.02.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 04.03.2020 r.- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9. 10.03.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

10. 16.03.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

11. 27.03.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 08.04.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

13. 21.04.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 30.04.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 05.05.2020 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

16. 07.05.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

17. 19.05.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

18. 26.05.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

19. 05.06.2020 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online

20. 16.06.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21. 24.06.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

22. 07.07.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

23. 16.07.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 30.07.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

25. 06.08.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26. 13.08.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

27. 25.08.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

28.18.09.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 29.09.2020 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

30. 29.09.2020 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

31. 30.09.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

32. 15.10.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 21.10.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

34. 28.10.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

35. 09.11.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

36. 10.11.2020 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online

37. 25.11.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online.

38. 01.12.2020 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online

39. 08.12.2020 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

40. 10.12.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online

41. 23.12.2020 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w systemie online