XXXI Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy

Sprawozdanie XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE

SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


APELE XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO 

Oświadczenie nr 1 w sprawie: propozycji utworzenia nowego zawodu asystent pielęgniarki. 

 Apel nr 1 w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych.

Apel nr 2 w sprawie: pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Apel nr 3 w sprawie: zniesienia różnic i podwyższenia stawek za osobodzień za pobyt pacjenta w Zakładzie opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie  Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

 Apel nr 4 w sprawie:w sprawie: monitorowania prawidłowej realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim  Związkiem Zawodowym Pielegniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem  Zdrowia dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej.

 Apel nr 5 w sprawie: finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Apel nr 6 w sprawie: uporządkowania prowadzonej polityki prozdrowotnej w zakresie szczepień dzieci i młodzieży

Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka: w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Odpowiedź z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia: w sprawie zniesienia różnic i podwyższenia stawek za osobodzień za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *