GALERIA 2021

W dniu 21 grudnia 2021 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile Pan Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz
spotkał się z Wiceministrem Panem Grzegorzem Piechowiakiem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Omówiono aktualną sytuację zdrowotną mieszkańców naszego regionu. Spotkanie było również okazją do wręczenia medalu
jubileuszowego XXX-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.


15 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile Pan Eligiusz Komarowski został uhonorowany medalem XXX-lecia Samorządu Zawodowego. Wyróżnienie zostało nadane Uchwałą ORPiP w Pile dla osób i instytucji za wieloletnią, owocną współpracę.

Uchwałą nr 244/2021 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Pile przyznała Medal
z okazji Jubileuszu 30-lecia samorządu zawodowego następującym osobą i instytucjom:
Grzegorz Piechowiak, Eligiusz Komarowski, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile,
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.,
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile,
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Pile,
SOLPHARM Sp. z o.o.
Decyzją Przewodniczącego ORPiP w Pile wręczono również Jubileuszowe wyróżnienia dr z Krakowa Tadeuszowi Wadasowi oraz Jackowi Wawrzonowi.


10 grudnia 2021 r. w imieniu naszego Samorządu Zawodowego
Pan Marcin Michlewicz Przewodniczący ORPiP w Pile podpisał
porozumienie o partnerstwie i współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem,
które reprezentował Prezes Oddziału Pilskiego Mirosław Welc.

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie z członkami Samorządu Zawodowego,
którym wręczono wyróżnienia i podziękowania nadane przez
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

Na zdjęciu Pani Urszula Dźwigała członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile
podczas wręczania wyróżnienia i podziękowania.


Dnia 07.12.2021 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.


Dnia 11 października 2021 r. w Państwowej Uczelni Stanisława
Staszica w Pile odbyła się XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.
W uroczystości uczestniczył Przewodniczący ORPiP – Marcin Michlewicz.


Dnia 28 września 2021 r. w systemie on-line odbyła się Konferencja naukowa pt. „Pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych opieka nad pacjentem geriatrycznym” organizowana przez:
Katedrę Pielęgniarstwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Koło PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa PUSS w Pile
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział w Poznaniu
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.
W konferencji udział wziął Pan Marcin Michlewicz z prezentacją pt. „Raport dotyczący stanu kadry pielęgniarskiej i położniczej w Polsce”.


W dniach 22 – 23 września w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
podczas którego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zs. w Pile została nagrodzona statuetką 30-lecia za współpracę.
Na zdjęciu Prezes NRPiP Zofia Małas oraz Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.


Relacja fotograficzna z protestu medyków
11 września 2021 r. w Warszawie

Reprezentanci rejonu pilskiego

Aleje Ujazdowskie – tu zakończyliśmy pięciogodzinny przemarsz


Tegoroczni Absolwenci Katedry Pielęgniarstwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Serdecznie gratulujemy.


W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Katedrze
Pielęgniarstwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z Przewodniczącym ORPiP w Pile. Tematem spotkania była
organizacja konferencji naukowej, która planowana jest na październik br.


Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z udziałem Głównej Księgowej OIPiP w dniu 18.05.2021 r.


W dniu 18 lutego 2021 r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


W dniu 12 lutego 2021 r. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się zebranie założycielskie i wyborcze koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy katedrze Pielęgniarstwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono zarząd oddziału, którego przewodniczącą została dr Dorota Ryszewska – Łabędzka oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Zebranie organizacyjne zostało przygotowane oraz przeprowadzone przy wydatnym udziale członków naszego samorządu.
Koleżanki i Kolegów zachęcamy do prac w nowopowstałym kole.