Kalendarium 2018

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. W dniach 23 – 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Komisję ds. Położnych mające na celu przedstawienie i omówienie uwag oraz problemów zawodowych w obszarze wykonywania zawodu położnej. W spotkaniu z ramienia Izby uczestniczyły położne: Hanna Jakubowska oraz Joanna Wojcińska.

2.Dnia 31 stycznia 2018 r. w Starostwie Pilskim odbyło się spotkanie Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza i Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana ze Starostą Pilskim – Panem Eligiuszem Komarowskim, podczas którego omówiono aktualną sytuację środowiska pielęgniarek i położnych. W spotkaniu uczestniczyła również Asystent biura OIPiP – Joanna Niedzielska.

3. Dnia 8 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile, na które zaproszona została pielęgniarka Henryka Grześkowiak oraz położna Hanna Jakubowska.

4. W dniu 16 lutego 2018 r.w Hotelu Gromada w Pile odbyła się uroczysta gala „Lider Sukcesu 2017”, w której uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran.

5. Dnia 21 lutego 2018 r. odbyła się Rada Społeczna w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, uczestniczyła w niej Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile.

6. W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Okregowej Izby odbyło sie spotkanie Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasza Barana z Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile – Aliną Czerwińską, podczas którego omówiono strategie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na najbliższe lata.

7. Dnia 9 marca 2018 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki miał miejsce XXXI Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.

8. W dniu 14 marca 2018 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

9. Dnia 16 marca 2018 r. podczas Targów SALMED w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej” organizowana przy współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z World Trade Center Sp. z o. o.. W konferencji wziął udział  Marcin Michlewicz – Przewodniczący ORPiP w Pile.

10. W dniu 17 marca 2018 r. w Hotelu Gromada odbyła się konferencja naukowa po patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile pt. „Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą” organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej SED w ramach V Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2018. Z ramienia Izby udział w konferencji wzięła Władysława Rieger – Sekretarz ORPiP w Pile, która przywitała przybyłych gości oraz Joanna Niedzielska – asystent biura.

11. Dnia 20 marca 2018 r. w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

12. W dniu 21 marca 2018 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się organizowane przez firmę Nestle spotkanie z prawnikiem pt. „Opieka okołoporodowa – aspekty prawne”. Patronat nad spotkaniem objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W imieniu ORPiP uczestników spotkania powitała Ewa Jaskółka – członek Prezydium ORPiP w Pile.

13. W dniach 21 – 22 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych,
w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz. W pierwszym dniu posiedzenia miało miejsce również spotkanie członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim, podczas którego omówiono najważniejsze problemy środowiska pielęgniarek i położnych.

14. Dnia 23 marca 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się bezpłatne szkolenie dla położnych i pielęgniarek pediatrycznych pt. „Nieletnia matka”, „Bezpieczeństwo w podróży” oraz ” Pielęgnacja i masaż”. Organizatorem szkolenia pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile była firma Present Service.

15. W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana z Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Aliną Czerwińską.Podczas spotkania omówiono formy współpracy na najbliższe lata.

16. Dnia 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim.  W czasie spotkania omówiono aktualne problemy ochrony zdrowia.

17. W dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewniki odbyła się Msza Beatyfikacyjna Hanny Chrzanowskiej – prekursorki pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego i opieki paliatywnej w Polsce. W uroczystości z ramienia Izby udział wzięła Anna Łopatko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Władysława Rieger – Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

18. Dnia 11 maja 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyste – Piła z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki spotkało się 160 członków naszego samorządu oraz wielu zaproszonych gości. Uczestnicy jak co roku mogli wziąć udział w loteriach, w których dzięki sponsorom do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród.

19. Dnia 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektor Departamentu Zdrowia  – Marleny Sierszchulskiej i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki – Doroty Kinal z Przewodniczącycm ORPiP w Pile – Marcinem Michlewiczem oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP w Pile – Tomaszem Baranem.

 20. W dniu 18 maja 2018 r. w Wałczu odbyły się obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. W uroczystości uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz, który miał zaszczyt wręczyć kwiaty i wyróżnienia z okazji 40-lecia pracy zawodowej pielęgniarkom: Urszuli Kotarskiej i Janinie Taczkowskiej oraz położnej Józefie Lorek.

21. W dniu 20 maja 2018 r. na stadionie przy ul. Okrzei w Pile odbył się organizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile Festyn Strażacki, podczas którego swoje stoisko miała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Licznie zgromadzeni uczestnicy festynu mogli skorzystać z porad medycznych w zakresie: pomiaru poziomu cukru, pomiaru ciśnienia tętniczego, porad dla kobiet w ciąży, jak również z porad specjalisty terapii uzależnień, specjalisty organizacji ochrony zdrowia oraz specjalisty dietetyka. W wydarzeniu udział wzieli przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile: Tomasz Baran, Ewa Jaskółka, Sabina Karpowicz, Marcin Michlewicz, Halina Piechocka, Justyna Polcyn oraz Alina Wasilewska. Zespół OIPiP zs. w Pile podczas festynu udzielił ponad 400 porad.

22. Dnia 23 maja 2018 r. odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

23. W dniach 19 – 20 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

24. Dnia 29 czerwca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się Uroczystość Czepkowania, w której uczestniczył Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile Marcin Michlewicz.

25. W dniu 19 lipca 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana z Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Aliną Czerwińską.

26. Dnia 27 lipca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło sie spotkanie członków Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Tematem spotkania było Sprawozdanie z działalności Kolegium oraz omówienie spraw bieżących. Pan Przewodniczący Marcin Michlewicz przywitał zgromadzonych członków Kolegium i przedstawił aktualną sytuację dotyczącą Porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ w sprawie wzrostu podstawowego wynagrodzenia zasadniczego oraz świadczeń odrębnie finansowanych.

27. Dnia 22 sierpnia 2018 r. odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

28.W dniu 25 sierpnia 2018 r. w Olsztynie odbyły się uroczystości pogrzebowe p. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji Samorządu pielęgniarek i położnych ( w latach 1991-1995). Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile reprezentował p. Marcin Michlewicz Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

29. Dnia 29 sierpnia 2018 r. odbyła się Rada Społeczna w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, uczestniczyła w niej Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile.

30.Dnia 07 września 2018 r. odbyła się Rada Społeczna w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, w której uczestniczyła Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile.

31.W dniach 11 – 12 września 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

32. Dnia 14 września 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby podczas posiedzenia OR podpisano umowę na przekazanie środków na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, o co zabiegała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W wydarzeniu poza członkami Okręgowej Rady uczestniczyli także goście: Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Przemysław Pochylski – członek Zarządu Powiatu Pilskiego, Rafał Szuca – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile oraz Almuetaz Bellah Nasrullach – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.

33. W dniu 14 września 2018 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii pn. ” Innowacyjne metody operacyjne w odniesieniu do powszechnie i sporadycznie występujących nowotworów”. W spotkaniu wzięły udział pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile oraz z Ars Medical Piła.

34. W dniach 17 – 18 września 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych pt.”Procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej c.d. Prewencja wykroczeń zawodowych na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach pracy, ochrona danych osobowych aspekty prawne i organizacyjne”. W szkoleniu udział wzięła Pani Anna Łopatko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Pile oraz Joanna Niedzielska – pracownik biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Pile.

35. Dnia 25 września 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odbyło się spotkanie z Dyrektor ds. medycznych Panią Hanną Philips, podczas którego omówiono aktualną sytuację podwyżek dla pielęgniarek i położnych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Pan Marcin Michlewicz.

36. W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie kandydatów na radnych w wyborach samorządowych w 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Gurda (Powiat Pilski), Halina Kuch (Miasto Wałcz), Teresa Marchlewicz – Pachuc (Powiat Złotowski) i Alina Zych (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki).

37. Dnia 8 października 2018 r. w Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz.

38. Dnia 10 października 2018 r. w siedzibie OIPiP  w Pile odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski oraz Radni Rady Miasta Piły: Paweł Dahlke, Dorota Urbańska oraz Rafał Zdzierela. Podczas spotkania omówiono problemy opieki medycznej na terenie Miasta Piły i w regionie.

39. W dniu 12 października 2018 r. w siedzibie OIPiP w Pile przeprowadzona została kontrola działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kontrole przeprowadziła Naczelna Komisja Rewizyjna.

40. Dnia 17 października 2018 r. w Warszawie odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wziął Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

41.W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie problemów związanych z podwyżkami dla pielęgniarek, w którym uczestniczył Przewodniczący ORPiP Marcin Michlewicz.

42. Dnia 9 listopada 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się bezpłatne szkolenie dla położnych i pielęgniarek pediatrycznych podczas którego przedstawiono kwestie m. in. wsparcia w karmieniu piersią, roli oligosacharydów mleka kobiecego (HMO), zalecenia opieki okołoporodowej, oraz bezpieczeństwa matki i dziecka w podróży. Organizatorem szkolenia pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile była firma Present Service.

43. W dniu 23 listopada 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się szkolenie pt. „RODO w placówce medycznej” organizowane przez firmę Prometriq przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W szkoleniu uczestniczyło blisko 100 osób.

44. W dniach 5 – 6 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

45. W dniach 7 – 8 grudnia 2018 r. w Warszawie przeprowadzony został projekt pod nazwą „Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych”. Projekt ten przeprowadzony został przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. W szkoleniu z ramienia Izby uczestniczyła Ewa Jaskółka – członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

1.16.01.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 09.02.2018 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

3. 09.02.2018 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. 27.02.2018 r. – Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

5. 27.02.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 23.03.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

7. 28.03.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 09.04.2018 r. – Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

9. 13.04.2018 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

10. 17.04.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

11. 08.05.2018 r . – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

12. 14.05.2018 r. – Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

13. 29.05.2018 r.  – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 22.06.2018 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

15. 22.06.2018 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

16. 22.06.2018 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

17. 09.07.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

18. 23.07.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

19. 03.08.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

20. 20.08.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21. 24.08.2018 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

22. 03.09.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

23. 07.09.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 14.09.2018 r. – Komisja ds. kształcenia (egzamin po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej)

25. 14.09.2018 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

26. 14.09.2018 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

27. 19.09.2018 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

28. 21.09.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 28.09.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

30. 10.10.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

31. 19.10.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

32. 26.10.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 30.10.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

34. 13.11.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

35. 07.12.2018 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

36. 07.12.2018 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

37. 07.12.2018 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

38. 20.12.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

39. 31.12.2018 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych