Konkursy 2019

DATA: 17 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital  w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Płuc II z Pododdziałem Bronchologii Diagnostycznej
KOMISJA:

Przewodnicząca komisji: Władysława Rieger;
Ordynator Oddziału Chorób Płuc II: Tomasz Przysiecki;
Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;
Naczelna Pielęgniarka: Marzenna Brunsch;
Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Piotr Ławiński, Anna Łuczak, Jolanta Stachowiak;
Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Katarzyna Pasierbek.

OSOBA WYBRANA:  Wiesława Bojarczuk
DATA: 17 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital  w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji II
KOMISJA:

Przewodnicząca komisji: Władysława Rieger;
Ordynator Oddziału Rehabilitacji II: Robert Narzyński;
Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;
Naczelna Pielęgniarka: Marzenna Brunsch;
Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Anna Łuczak, Tomasz Przysiecki, Jolanta Stachowiak;
Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Katarzyna Pasierbek.

OSOBA WYBRANA:  Michał Kabat
DATA: 17 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital  w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej
KOMISJA:

Przewodnicząca komisji: Władysława Rieger;
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Pilmonologicznej: Robert Narzyński;
Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;
Naczelna Pielęgniarka: Marzenna Brunsch;
Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Anna Łuczak, Tomasz Przysiecki, Jolanta Stachowiak;
Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Katarzyna Pasierbek.

OSOBA WYBRANA:  Michał Kabat

 

DATA: 17 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital  w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Marcin Michlewicz;

Ordynator Oddziału Opieki Paliatywnej: Wanda Michalak-Mikołajewska;

Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;

Naczelna Pielęgniarka: Marzenna Brunsch;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Anna Łuczak, Tomasz Przysiecki, Jolanta Stachowiak;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Katarzyna Pasierbek.

OSOBA WYBRANA: Aneta Czternasty
DATA: 17 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital  w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Płuc I
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Tomasz Baran;

Ordynator Oddziału Chorób Płuc I: Piotr Ławiński;

Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;

Naczelna Pielęgniarka: Marzenna Brunsch;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Anna Łuczak, Tomasz Przysiecki, Jolanta Stachowiak;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Joanna Terczewska.

OSOBA WYBRANA: Katarzyna Pasierbek
DATA: 16 grudnia 2019 r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Wieloprofilowego Oddziału Zabiegowego
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Marcin Michlewicz;

Zarządzający oddziałem: Jacek Donderowicz;

Przedstawiciel Izby Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;

Naczelna Pielęgniarka: Ewa Fleischer;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Kamil Kwiatek, Iwona Macierzyńska, Krzysztof Szplit;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Krzysztof Małkowski, Władysława Rieger.

OSOBA WYBRANA: Monika Ratka-Piosik
DATA: 9 sierpnia 2019 r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Naczelna Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Tomasz Baran;

Przedstawiciel Związków Zawodowych: Grażyna Lisowska;

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Joanna Czernaś, Iwona Kielan-Gumna,Regina Konitzer, Karina Manikowska, Anna Niewiadomska, Jakub Tereszczuk;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Marcin Michlewicz, Beata Mioduszewska.

OSOBA WYBRANA: Jolanta Konieczna