Nowość! XXX Zjazd

 

Sprawozdanie XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego 

 


 APELE XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO 

Apel nr 1 w sprawie: pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Apel nr 2 w sprawie: zniesienia różnic i podwyższenia stawek za osobodzień za pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. 

Apel nr 3 w sprawie: monitorowania prawidłowej realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielegniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Apel nr 4 w sprawie: finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka: w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń  pielęgniarek i położnych.

Odpowiedź z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia: w sprawie finansowania świadczeń realizowanych w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Odpowiedź Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska: w sprawie monitorowania prawidłowej realizacji porozumienia z 23 września 2015 r.

Odpowiedź Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy: w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź Posła na Sejm RP Marcina Porzucka: w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Interpelację Posła na Sejm RP Marcina Porzucka: w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *