Konkursy 2018

DATA: 03 sierpnia 2018 r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Marcin Michlewicz;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Aneta Cieślik,Andrzej Krekora, Karina Manikowska;

Lekarz kierujący oddziałami: Wojciech Czernaś;

Naczelna pielęgniarka: Jolanta Konieczna;

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Czekała, Beata Mioduszewska.

OSOBA WYBRANA: Dorota Fiegler
DATA: 03 sierpnia 2018 r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
KOMISJA:

Przewodniczący komisji: Marcin Michlewicz;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego: Aneta Cieślik, Andrzej Krekora, Karina Manikowska;

Lekarz kierujący oddziałem: Joanna Harbuzińska – Turek;

Naczelna pielęgniarka: Jolanta Konieczna;
Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: Aldona Pietrysiak; 

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Urszula Czekała, Beata Mioduszewska.

OSOBA WYBRANA: Iwona Bech
DATA: 22 stycznia 2018 r.
SZPITAL: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
STANOWISKO: Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
KOMISJA:

Przewodnicząca komisji: Władysława Rieger;

Przedstawiciele kierownika podmiotu leczniczego:  Marcin Karolewski, Paulina Kurowska, Joanna Rajska, Małgorzata Wieloch, Edyta Klamerek-Hoffman;

Lekarz kierujący oddziałem: Janusz Wojciechowski;

Naczelny pielęgniarz: Marcin Michlewicz;

Przedstawiciele ORPiP w Pile: Mirosława Jakubowska.

OSOBA WYBRANA: Jolanta Żubryj