Kalendarium 2017

I. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach:

1. Dnia 4 stycznia 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych.

2. W dniu 4 stycznia 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyły sie szkolenia prowadzone przez Prewodniczącego ORPiP Pana Marcina Michlewicza nt.: zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne .

3. Dnia 16 stycznia 2017 r. w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży odbyły się szkolenia prowadzone przez Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasz Barana i Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza.

4. W dniu 20 stycznia 2017 r. w  siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła zaproszona kadra kierownicza ze wszystkich regionów naszego samorządu.

5. Dnia 24 stycznia 2017 r. odbyło się I posiedzenie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły im. Stanisława Staszica w Pile, w którym uczestniczył przedstawiciel naszego samorządu – Tomasz Baran.

6. 10 lutego 2017 r. o godzinie 1830 w Hotelu Gromada w Pile odbyła się uroczysta Gala „Lider Sukcesu 2016”, w której uczestniczył Przewodniczący Marcin Michlewicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Baran. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile otrzymała statuetkę „Lidera Sukcesu 2016” w kategorii zdrowie i pomoc społeczna.

7.Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, które miało miejsce w dniu 21 lutego 2017 r.

7. Dnia 21 lutego 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Członka Konwentu PWSZ Tomasza Barana z prof. nadzw. dr hab. Donatem Mierzejewskim.

8. W dniach 15 – 16 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

9. W dniu 17 marca 2017 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła/Płotki miał miejsce XXX Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.

10. Dnia 23 marca 2017 r. w Starostwie Pilskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile ze Starostą Pilskim – Panem Eligiuszem Komarowskim. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.

11. W dniu 27 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, w której z ramienia OIPiP z siedzibą w Pile udział wzięła Pani Ewa Jaskółka – członek Prezydium ORPiP w Pile.

11. Dnia 31 marca 2017 r. w Pensjonacie Park w Pile odbyło się bezpłatne szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych na temat: „Niskorosłość u najmłodszych dzieci – jak rozpoznać i wcześnie leczyć?” oraz „Wcześniak w szpitalu – najczęstsze problemy mamy i noworodka”. W imieniu ORPiP w Pile wszystkich uczestników powitała Pani Hanna Jakubowska – członek Prezydium ORPiP w Pile.

12. W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Członka Konwentu PWSZ Tomasza Barana z Rektorem PWSZ prof. nadzw. dr hab. Donatem Mierzejewskim.

13. Dnia 6 kwietnia 2017 r. w Toruniu odbyła się Konferencja inaugurująca projekt „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy Radę!”, w której Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile reprezentowała Pani Renata Szafrańska – członek Prezydium ORPiP w Pile.

14. W dniu 13 kwietnia 2017 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile odbyły się szkolenia prowadzone przez Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasza Barana i Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza pt.„Nowe wymogi w zakresie analizy zdarzeń niepożądanych” oraz „Wybrane elementy prawa medycznego – nowość”.

15. Dnia 19 kwietnia 2017 r, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się szkolenie multimedialne organizowane przez firmę Nestle Polska S.A. pt. ” Rola położnej środowiskowej w świetle standardów opieki okołoporodowej”.

16. W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile odbyła się konferencja podsumowująca projekt ” Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący ORPiP – Marcin Michlewicz oraz asystent biura – Joanna Niedzielska.

17. Dnia 11 maja 2017 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą”, w której udział wzięło około 200 osób. Opiekunem naukowym konferencji był prof. dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

18. W dniu 11 maja 2017 r. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbyły się szkolenia prowadzone przez Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasza Barana i Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza pt.„Nowe wymogi w zakresie analizy zdarzeń niepożądanych” oraz „Wybrane elementy prawa medycznego – nowość”.

19. Dnia 12 maja 2017 r. w Rockopolis Food & Fun w Pile odbyło się koleżeńskie spotkanie z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

20. W dniu 17 maja 2017 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz

21. Dnia 2 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyła się uroczystość z okazji nadania pielęgniarce Pani Jadwidze Didkowskiej odznaki honorowej Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

22. W dniach 5 – 6 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się szkolenie członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych pt. „Zadania i czynności członków okręgowego sądu. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle naruszenia obowiązków pracowniczych”. Organizatorem szkolenia był Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Pile reprezentowała Pani Renata Szafrańska – Przewodnicząca OSPiP oraz Pani Dorota Mędryk – Zastępca przewodniczącej OSPiP.

23. 10 czerwca 2017 r. odbył się pierwszy spływ kajakowy organizowany przez R. Szafrańską, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile oraz właścicieli firmy Bar Wojewoda.

24. Dnia 13 czerwca 2017 r. w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących ORPiP oraz pracowników OIPiP. Z ramienia Izby udział w szkoleniu wzięły Justyna Polcyn – p.o. kierownika  biura oraz Joanna Niedzielska – asystent biura.

25. W dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Inwest-Park w Pile odbyły się warsztaty organizowane przez GSK Commercial oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, w których udział wzięły pielęgniarki szczepiące oraz położne.

26. Dnia 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się zebranie członków Kolegium Pielęgniarek i Położnych z Panią Zofią Piasecką – Prezesem Oddziału Terenowego w Poznaniu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

27. W dniach 21 – 22 czerwca 2017 r. w Toruniu odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

28. W dniu 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Pile przeprowadzone przez Panią Renatę Szafrańską.

29. Dnia 17 lipca 2017 r.odbyła się Rada Społeczna 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz

30. Dnia 25 września 2017 r. odbyła się Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w której uczestniczyła Pani Dorota Urbańska – członek Prezydium ORPiP.

31. W dniu 29 września 2017 r. w Ars Medicalu w Pile odbyły się szkolenia prowadzone przez Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Tomasza Barana i Przewodniczącego ORPiP Marcina Michlewicza pt.„Zdarzenia medyczne w pracy pielęgniarki i położnej” , „Aktualizacja danych osobowych – nowość” oraz „Pielęgniarka i położna – funkcjonariusz publiczny”.

32. Dnia 3 pażdziernika 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB p. Katarzyny Jakubiak – Woźniak z Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego p. Tomaszem Baranem. Spotkanie dotyczyło realizacji projektów Unii Europejskiej, a mianowicie studiów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych. W spotkaniu uczestniczyła także Natalia Korta – asystent biura.

33.W dniu 7 października 2017 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym w Poznaniu odbyła się konferencja edukacyjno – szkoleniowa „Nowości i wyzwania w pielęgniarstwach specjalistycznych”, w której udział wzięły pielęgniarki: Janina Matysiak, Wiesława Pachuc, Joanna Barszczewska, Sylwia Jewszel oraz Joanna Lis.

34. Dnia 9 października 2017 r. w Auditorium Maximum odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

35. W dniach 9 – 10 października 2017 r. w Warszawie odbyła się Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”, w którym z ramienia Izby uczestniczyła Ewa Jaskółka – członek Prezydium ORPiP w Pile.

36. Dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego ORPiP Tomasza Barana z Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile Aliną Czerwińską.

37. W dniu 20 października 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyło się spotkanie Rady Powiatu Pilskiego I Kadencji, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący ORPiP Tomasz Baran. 

38. Dnia 27 października 2017 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyła się konferencja pt. ” Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku” część II, w której udział wzięły: Bożena Karaś, Katarzyna Pochylska, Elżbieta Sadek, Paulina Terlikowska oraz Maria Wolska.

39.Pani Dorota Urbańska członek Prezydium ORPiP w Pile wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, które miało miejsce w dniu 30 października 2017 r.

40. Dnia 14 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się szkolenie pt. „Opieka nad matką i dzieckiem w trakcie połogu – aspekty prawne” organizowane przez firmę Nestle Polska S.A.

41. W dniach 27-28 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięła udział Henryka Grześkowiak oraz Hanna Jakubowska.

42. W dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile odbyło się szkolenie pt. „Postępowanie okołooperacyjne mające na celu uniknięcie niezamierzonej pooperacyjnej hipotermii dorosłych” przeprowadzone przez p. Renatę Szafrańską – Specjalistę Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

43. W dniach 13 – 14 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych, w której uczestniczył Przewodniczący ORPiP w Pile Marcin Michlewicz.

44. W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski oraz Przewodniczący Okegowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile Marcin Michlewicz podpisali Porozumienie w sprawie włączenia w skład Zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Do prac zespołu interdyscyplinarnego zostały skierowane: Hanna Jakubowska – członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile i Henryka Grześkowiak – członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile.

II. Posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium ORPiP i Komisji w siedzibie OIPiP w Pile:

1. 10.01.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. 20.01.2017 r.  – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. 15.02.2017 r. – Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

4. 17.02.2017 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5. 17.02.2017 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6. 03.03.2017 r. – Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

7. 07.03.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8. 17.03.2017 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9. 04.04.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

10. 09.05.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

11. 17.05.2017 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

12. 02.06.2017 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

13. 11.07.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

14. 25.07.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

15. 01.08.2017 r, – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

16. 08.08.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

17. 22.08.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

18. 29.08.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

19. 01.09.2017 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

20. 01.09.2017 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

21. 05.09.2017 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22. 19.09.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

23. 03.10.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24. 09.10.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

25. 17.10.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26. 24.10.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

27. 07.11.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

28. 14.11.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

29. 08.12.2017 r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

30. 08.12.2017 r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej

31. 08.12.2017 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

32. 19.12.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

33. 28.12.2017 r. – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych