Opinie konsultantów

  1. Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. – dodano do serwisu 15.06.2021 r.
  2. Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielania świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16.09.2019 r. – dodano do serwisu 20.09.2019 r.
  3. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg – roztwór do wstrzykiwań w warunkach domowych, gabinecie pielęgniarki POZ oraz gabinecie zabiegowym lekarza POZ. – dodane do serwisu dnia: 10.06.2019 r
  4. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 12.03.2018 r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego
  5. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego z dnia 6 lipca 2016 r.
  6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 11 lipca 2016 r.
  7. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dodano 20.11.2015
  8. Ocena rozwoju dziecka jako działania profilaktyczne pielęgniarki”– dodane do serwisu dnia: 02.12.2014
  9. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie: Pielęgniarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, Pielęgniarstwa Rodzinnego, Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w sprawie stosowania Klasyfikacji ICNP (R) w praktyce klinicznej– dodane do serwisu dnia: 03.10.2013