Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile