Artykuł: ,,Co z samodzielnością pielęgniarek, położnych w POZ, kto o tym decyduje?”