Odpowiedź pana Posła na sejm RP Romualda Kazimierza Ajchler dot. podjęcia działań mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu niekorzystnych zmian w przepisach dot. polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.