Odpowiedź Posła na Sejm RP Marty Kubiak dot. podjęcia działań mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu niekorzystnych zmian w przepisach dot. polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.