Interpelacja poselska Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyk skierowana do Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia niekorzystnych zmian organizacyjnych i prawnych dotyczących polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.