Notatka z debaty poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce