WAŻNE: Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile…