Zarządzenie Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia…podstawowa opieka zdrowotna.