Stanowisko ORPiP w Pile dotyczące zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych

Stanowisko ORPiP w Pile dotyczące zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych