Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka