Pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące…