Informacja, iż Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji opublikował…