Pismo Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana w związku z…

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana w związku z rezygnacją pani Barbary Majkowskiej z funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa złożoną pismem z dnia 04 grudnia 2015 r.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana w związku z rezygnacją pani Barbary Majkowskiej z funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa złożoną pismem z dnia 04 grudnia 2015 r.