Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 25.02.2022 dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2