Informacja TU INTER Polska S.A dot. ubezpieczenia OC w zakresie udzielania świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego.