Pismo w sprawie wsparcia stowarzyszenia – Polska Misja Medyczna w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie skierowane do Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych