WAŻNE !!! Dotyczy terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne