Pismo kierowane do Pana Tadeusza Jędrzejczyk Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie…