Aktualności

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

Uwaga! Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w województwie wielkopolskim: – Pielęgniarstwo Ginekologiczne- Położnicze dla położnych – Pielęgniarstwo Anestezjologiczne – Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej – Pielęgniarstwo Rodzinne

Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego od konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego, nie pracującego w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Materiały zostały przesłane przez Ministerstwo Zdrowia celem zapoznania z nimi jak najszerszego grona pracowników medycznych.