Gdy w gabinet gov nie widać uprawnień pielęgniarki/położnej

Uzyskanie dostępu do aplikacji – najczęściej zadawane pytania

1. Jestem właścicielem podmiotu leczniczego. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl?

W celu uzyskania dostępu do aplikacji przez podmiot leczniczy wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu RPWDL rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Złóż wniosek o podłączenie do systemu P1
 3. Wynik realizacji wniosku dostępny będzie w RPWDL. Dodatkowo, w przypadku pozytywnej realizacji wniosku otrzymasz powiadomienie na adres email, który podałeś we wniosku. Uzyskasz dostęp do aplikacji w roli Administratora Usługodawcy z poziomu którego będziesz mógł zarządzać użytkownikami (np. przypisywać danych pracowników medycznych do danych pozycji struktury).

Opis czynności, jakie należy wykonać, przedstawiony jest w filmie instruktażowym, dostępnym na kanale YouTube: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw).

2. Prowadzę praktykę zawodową i nie posiadam żadnego innego konta w aplikacji gabinet.gov.pl (np. z podmiotu). W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Osoby prowadzące praktyki zawodowe, które nie posiadają żadnego innego konta, nie muszą składać wniosku przez RPWDL o nadanie dostępu do aplikacji. Możliwe jest automatyczne założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl
 2. Zaloguj się przez Węzeł Krajowy za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.
 3. Jeśli w systemie P1 zostanie znaleziona prowadzona przez Ciebie praktyka zawodowa, to w sposób automatyczny zostanie utworzone dla Ciebie konto z rolą administratora oraz rolą wynikającą z podanego numeru prawa wykonywania zawodu.

3. Prowadzę praktykę zawodową, ale posiadam inne konto w aplikacji gabinet.gov.pl. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Jeśli prowadzisz praktykę zawodową, ale posiadasz inne konto w aplikacji (np. w szpitalu, w którym pracujesz), nie będzie możliwe automatyczne założenie konta. Należy złożyć wniosek przez RPWDL. Szczegóły opisano w punkcie 1.

4. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę założyć konto pracownikowi?

Zakładanie konta dla Pracownika Usługodawcy odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się w roli administratora.
 2. Wprowadź dane nowego pracownika korzystając z opcji Nowy użytkownik.
 3. Wypełnij wymagane pola oraz przypisz użytkownika do poziomu struktury organizacyjnej. Teraz nowy użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji.

5. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę dodać nowe role pracownikowi z utworzonym kontem?

W celu dodania nowej roli pracownikowi, który ma założone konto należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane. Teraz użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji w nowej roli.

6. Prowadzę własną praktykę zawodową. Założyłem konto, ale mam przypisaną tylko rolę administratora. W jaki sposób mogę rozpocząć korzystanie z aplikacji w roli lekarza/pielęgniarki?

W celu dodania roli lekarza lub pielęgniarki dla prowadzącego praktykę zawodową należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane
 7. Wyloguj się z roli administratora i zaloguj na rolę lekarza.

7. Logowanie przez Węzeł Krajowy

Podczas logowania zostaniesz przekierowywany na stronę Węzła Krajowego. Obecnie poprzez Węzeł Krajowy można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego. W przypadku problemów z logowaniem należy wejść na stronę 

https://login.gov.pl/login/help