Aktualności

Minister Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

Minister Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza

Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza

POWIEDZ „TAK” SZCZEPIENIOM kampania edukacyjna Fundacji Instytutu Matki i Dziecka realizowanej w ramach kampanii edukacyjnej z Unicef

POWIEDZ „TAK” SZCZEPIENIOM kampania edukacyjna Fundacji Instytutu Matki i Dziecka realizowanej w ramach kampanii edukacyjnej z Unicef

Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego

Dokumenty zgłoszeniowe: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Ksero „Prawa Wykonywania Zawodu”

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Dokumenty zgłoszeniowe:  1. Formularz zgłoszeniowy 2. Oświadczenie Uczestnika 3. Zgoda

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO 1 LIPCA 2022

1. Kto może być objęty ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej jako „Ustawa”) stosuje się do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych…
Przeczytaj więcej

Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.

 Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r. 

ZOFIA MAŁAS O NOWYM WZORZE PWZ

ZOFIA MAŁAS O NOWYM WZORZE PWZ Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem. Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego. Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.…
Przeczytaj więcej