Z upoważnienia Pani Prezes Zofii Małas pisma dotyczące…