Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach zwraca się do Państwa o…